Verenigd in Vorm.

Yanne Vermariën

Master Interieurarchitectuur
2023— 2024

studio
Morfologie van het Interieur

promotoren
Marjan Michels
Eva Storgaard
Margo Annemans

Verenigd in Vorm.

 

Herontwerp van twee gebouwen die enorm verschillen in typologie. Gelegen op de site ‘De Locht’ te Duffel. Toegankelijkheid, samenhorigheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid staan centraal in deze masterproef. 

De gemeente Duffel kenmerkt zich door een levendige gemeenschap van 18.000 inwoners en 207 verenigingen. Een aantal van deze verenigingen vinden onderdak op het domein ‘De Locht’, bestaande uit twee gebouwen te midden van een groen landschap aan de oevers van de Nete. Deze masterproef herontwerpt het domein om het actiever te kunnen inzetten in het verenigingsleven in Duffel. Dit domein zal niet alleen dienen als ontmoetingsplaats voor het verenigingsleven, maar ook als een openbare ruimte voor alle inwoners van Duffel.

De twee gebouwen zijn van een zeer verschillende typologie. Het ene is een kasteel in neoclassicistische stijl, het andere een fabrieksgebouw opgetrokken in een modernistische bouwtraditie. In het fabrieksgebouw is een heldere kolommenstructuur aanwezig die naar buiten vertaald wordt in de ritmering van de gevel. De grootste uitdaging ligt in het verbinden van deze gebouwen en er een visuele en ruimtelijke geheel van maken. Om van de twee verschillende gebouwen een geheel te creëren, heb ik me gebaseerd op oude foto’s van het kasteel. Hierop is een orangerie te zien aan de zijkant van het gebouw en een terras aan de voorkant. De serre wordt opnieuw toegevoegd in een typologie die past bij beide gebouwen. Hierin komt de ritmering van de gevels van het kasteel en het fabrieksgebouw terug. Deze ritmering vormt echter ook de basis van twee luifels die tussen de gebouwen geplaatst worden. Ook het terras, waar een toegankelijke helling op aansluit, wordt opnieuw geïntegreerd in het ontwerp.

Contact

Yanne Vermariën
yanne.vermarien@gmail.com 

CL1R1SZ