Het Boothuis

Xanthe Verougstraete

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
Iris van Der Schueren
Paul Wauters

Het Boothuis

Herbestemming van het ‘Het Boothuis’. Van een leegstaand gebouw naar horecazaak met wakeboardfaciliteiten.

Het Boothuis bevindt zich in het centrum van Sport Vlaanderen Hofstade. Het werd gebouwd in 1939 in de pakketbootstijl. De originele functie van Het Bootshuis was een combinatie van brasserie en de verhuur van bootjes. De brasserie bevond zich op de bovenverdieping en de verhuur van bootjes gebeurde op de benedenverdieping, op niveau van het water. De laatste jaren werd het gebouw enkel ingezet voor horeca. Verder is er aan de pier aansluitend bij Het Boothuis een wakeboardbaan. Op dit moment zijn de faciliteiten hiervoor in containers op de pier ondergebracht, een tijdelijke opstelling.

Er zijn plannen om de wakeboardbaan verder uit te breiden. Het Boothuis kan alle nodige voorzieningen voor het wakeboarden faciliteren alsook de originele functie van horeca. Momenteel wordt het domein beheerd door Sport Vlaanderen. Zij worstelen met een belangrijk vraagstuk; hoe kan het beschermd erfgoed opnieuw ingevuld worden met respect voor de historische waarde? Hun missie voor het domein is om mensen aan te zetten tot sporten, met de focus op watersporten. De nieuwe invulling voor Het Boothuis zou antwoord bieden op beide insteken.

De oorspronkelijke organisatie werd als basis genomen, zo blijft de horeca op de bovenverdieping en de faciliteiten voor wakeboarden worden op de benedenverdieping gehuisvest, waar voorheen de boten werden opgeslagen. De pakketbootstijl van de buitenschil werd verder doorgetrokken in het interieur. De hoofdambitie was om een waardevol gebouw te herstellen en overlevingskansen voor de toekomst te geven door middel van een relevante herbestemming en een interessante vormgeving.

Contact

Xanthe Verougstraete
xanthe.verougstraete@gmail.com 

CL1R1SZ