LAICO

Xander De Buysscher

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Kristof Vaes
Steven Dehollander

LAICO

Laico is een gebruiksvriendelijke EEG-headset voor jonge epilepsiepatiënten die zonder enige voorkennis door iedereen kan worden geïnstalleerd, buiten de context van de kliniek. Op die manier is getracht om langdurige EEG-registraties binnen het kader van de epilepsiediagnose laagdrempeliger te maken. De apparatuur zit volledig geïntegreerd in een sleep en play proof hoofddeksel. Vanuit het ziekenhuis wordt het product uitgeleend aan de patiënt voor een 48 uur durende registratie.

Laico is een gebruiksvriendelijke EEG-headset voor jonge epilepsiepatiënten die zonder enige voorkennis door iedereen kan worden geïnstalleerd, buiten de context van de kliniek. Op die manier is getracht om langdurige EEG-registraties binnen het kader van de epilepsiediagnose laagdrempeliger te maken. De apparatuur zit volledig geïntegreerd in een sleep en play proof hoofddeksel. Vanuit het ziekenhuis wordt het product uitgeleend aan de patiënt voor een 48 uur durende registratie. Thuis kan Laico correct door een leek worden geïnstalleerd en bijgesteld.

De EEG-headset bestaat uit een netwerk van elastische straps die volgens het internationaal erkende 10-20 systeem voor elektrodeplaatsing uitgerekt worden over het hoofd van de patiënt. Op die manier kan met een beperkt aantal maten een passende EEG-headset worden gemonteerd voor elk hoofdformaat.

Dankzij een unieke montageband is de EEG-headset nagenoeg onmogelijk foutief te plaatsen op het hoofd. De straps van de EEG-headset worden één voor één uitgerekt en vastgeklikt op de montageband, waarna de de montageband kan worden overgeplooid en de EEG-headset wordt geconnecteerd met de ontvanger op het voorhoofd.

Voordat de feitelijke EEG-headset wordt gemonteerd op het hoofd, kunnen de elektrodeposities eenvoudig worden voorbereid met behulp van een dummy headset. Deze dummy headset, qua vorm een exacte replica van de EEG-headset, heeft gaten ter hoogte van de elektrodeposities waarlangs de huid plaatselijk kan worden voorbereid met een voorbereidingsvloeistof.

De EEG-headset meet de elektrische hersenactiviteit met een twintigtal solidgel elektroden. Dit is een speciaal type elektrode die zacht aanvoelt op het hoofd en geen residu achterlaat na de registratie.

Contact

Xander De Buysscher
xanderdebuysscher@hotmail.com

CL1R1SZ