Groenplaats als woonkamer

Veronika Migryt

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2022— 2023

ontwerp

promotor
Maarten Van Acker

Groenplaats als woonkamer

 

De thesis “Groenplaats als woonkamer” is een verdiepende studie naar de noden die zijn ontstaan als gevolg van de COVID-19 pandemie. Deze thesis gaat op zoek naar hoe de publieke ruimte veerkrachtig ontworpen kan worden naar de steeds veranderde noden en eisen van bezoekers. De focus ligt op Antwerpen en specifiek haar publieke ruimte.

Met het ontwerpend onderzoek “Groenplaats als woonkamer” werd nader bestudeerd welke noden de COVID-19 pandemie heeft onderstreept. De maatregelen die COVID-19 pandemie met zich meebracht hebben een aanzienlijke impact gehad op de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder die van stedelingen en het ruimtegebruik in steden.

In het kader van dit onderzoek werd er gezocht naar een antwoord op de hoofdvraag: “Welke ruimtelijke strategieën kunnen veerkracht en kwaliteit creëren in publieke open ruimten?” Om dit vraagstuk te beantwoorden werd er in eerste instantie onderzoek gedaan naar de geschiedenis van pandemieën en hoe men hier eerder mee omging. Vervolgens werd er ook onderzocht welke paradigma’s van ruimtelijke ontwerpstrategieën dominant waren tijdens de COVID-19 pandemie.

Het onderzoek resulteert in vijf ruimtelijke concepten, die als houvast dienen bij het ontwerpvoorstel. Zo ligt aan de basis van een kwalitatieve en veerkrachtige publieke ruimte; (1) een dynamische omgeving, (2) een aantrekkelijke leefruimte, (3) een groene foyer, (4) een poort van de stad en (5) een leesbare ontmoetingsruimte. Wat deze vijf concepten gemeen hebben is de focus op de beleving van de gebruiker van de publieke ruimte, alsook het perspectief op de verbetering van diens kwaliteit. Om hun toepasbaarheid in diverse cases te verzekeren zijn deze ruimtelijke concepten dermate algemeen geformuleerd.

Contact

Veronika Migryt
migryt.veronika@gmail.com 

CL1R1SZ