Onderzoek naar het toepassen en de impact van microlassen voor de restauratie van historische zilveren objecten. Casestudie op twee 18e- eeuwse aigrettes uit de collectie van DIVA.

Valérie Rens

Master
Conservatie–restauratie
2022 — 2023

onderzoek

promotoren
 Lucy ‘t Hart
Kristel De Vis

ONDERZOEK NAAR HET TOEPASSEN EN DE IMPACT VAN MICROLASSEN VOOR DE RESTAURATIE VAN HISTORISCHE ZILVEREN OBJECTEN. CASESTUDIE OP TWEE 18E-EEUWSE AIGRETTES UIT DE COLLECTIE VAN DIVA.

 

Het restaureren van fysische schade aan historische zilveren objecten is complex. Technieken zoals verlijmingen, lassen en solderen, worden gehanteerd. Microlassen is een efficiënt alternatief voor het verbinden van kleine onderdelen. Er is echter onvoldoende onderzoek uitgevoerd naar de toepassing- en impact ervan op zilver. Deze masterthesis koppelt de testresultaten terug naar een casestudie van twee aigrettes uit het DIVA waardoor het tegemoet komt aan de noden van de metaalconservator.

Een onderzoek naar de toepassing- en impact van microlassen voor de restauratie van historische zilveren objecten wordt uiteengezet gedurende het academiejaar 2022 – 2023.

Volgende drie verbindingstechnieken worden met elkaar vergeleken: micro-TIG lassen, microlaserlassen en epoxy-verlijmingen. De keuze is gebaseerd op de actuele relevantie en aanbevelingen uit het werkveld. Op vraag van DIVA wordt het onderzoek teruggekoppeld naar een casestudie van twee aigrettes. De pronkvoorwerpen bezitten twee complexe restauraties die eerder werden verlijmd en mogelijk in aanmerking komen voor microlassen.

Het project is opgebouwd uit twee fases. In de eerste fase wordt geëxperimenteerd met de verschillende parameters van de drie verbindingsmethodes (micro-TIG lassen, microlaserlassen en verlijmen) ter vorming van drie geoptimaliseerde werkwijzen. In de tweede fase worden deze methodieken aangewend voor het verbinden van de voorbereide testplaatjes uit Sterling zilver.

Met behulp van kwantitatieve- en kwalitatieve analysetechnieken worden de verbindingen onderzocht en geëvalueerd op visuele waarneming, kleurverandering, morfologie, sterkte, corrosiebestendigheid, duurzaamheid, reversibiliteit en techniek. Op basis van deze testresultaten wordt een onderbouwde aanbeveling ontwikkeld in functie van de casestudie. De verkregen inzichten zijn waardevol voor toekomstige restauratiebehandelingen en onderzoeken.

Contact

Valérie Rens
rensvalerie@gmail.com 

CL1R1SZ