Betaalbaar en kwalitatief wonen in bruisend Hasselt

Ursula Van Opstal

Master Interieurarchitectuur
2021— 2022

studio
Re-use Modern Interiors 

promotoren
 Paul Wauters
Iris van der Schueren

medestudent
Silke Blok

Betaalbaar en kwalitatief wonen in bruisend Hasselt

 

Deze masterproef speelt op het herbestemmen van modernistisch erfgoed, dat vaak ten prooi valt aan de sloophamer vanwege slecht onderhoud en gebrek aan respect. Ze zijn onderdeel van ons architecturale erfgoed en verdienen aandacht en waardering.  Met deze masterproef wil ik duurzaam herbestemmen, door in te spelen op hergebruik van functionele en ruimtelijke kwaliteiten van deze architectuur en zo afbraak te vermijden.

Ik trachtte op zoek te gaan naar een actueel thema binnen onze huidige samenleving. De laatste jaren is het idee om voormalige kantoorruimten om te bouwen tot wooneenheden sterk in opmars. Goed gelegen, betaalbare woningen worden steeds zeldzamer, hoofdzakelijk in grote steden. Ik liet mijn oog vallen op het voormalig administratief centrum (AC) aan het Groenplein te Hasselt. Sinds 1965 maakt dit brutalistisch gebouw deel uit van het straatbeeld. Volgens burgemeester Steven Vandeput dreigt Hasselt een bejaardenstad te worden en is heropleving noodzakelijk.

Vanuit deze analyse ben ik tot de conclusie gekomen een ontwerp te verwezenlijken dat een meerwaarde zou kunnen betekenen binnen de stad Hasselt. Mijn focus ligt op het voorzien van betaalbare huurwoningen voor jonge starters. Dit kan de heropleving van het Groenplein versnellen. Mijn collega, Silke Blok, herbestemt de drie onderste bouwlagen tot kantoor- en ontmoetingsruimte. Ik herbestem de drie bovenste bouwlagen tot betaalbare woonunits voor jonge starters.

Contact

Ursula Van Opstal
ursula.vanopstal@gmail.com 

CL1R1SZ