Reconversie Electrabelsite Aalst: herbestemming als dynamo voor stedelijke heractivering

Toon Vanhout

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2021— 2022

ontwerp

promotor
Maarten Van Acker

Reconversie Electrabelsite Aalst: herbestemming als dynamo voor stedelijke heractivering

 

Deze masterproef gaat specifiek over de verlaten industriële site ‘Electrabelsite’ in Aalst, maar kadert binnen een grotere problematiek namelijk het herbestemmen van postindustriële gebieden. De leegstand van dit soort terreinen is een hedendaags probleem waar vele steden mee kampen. In deze studie wordt via ontwerpend onderzoek gekeken naar een mogelijke nieuwe toekomst dat een meerwaarde kan creëren voor zowel het gebouw als de directe omgeving.

De Electrabelsite in Aalst vormt een onderdeel van een groter projectgebied ‘De Kaaien’, waar de stad Aalst de komende jaren wil inzetten op de herontwikkeling van het Dendergebied dat in het verleden vooral in het teken gestaan heeft van industriële activiteiten.

Het doel is om dit industrieel landschap om te vormen tot een aantrekkelijk nieuw stadsdeel als uitbreiding van het bestaande stadsweefsel, rekening houdend met de historische waarde van het erfgoed. In deze masterproef wordt een nieuwe identiteit gecreëerd dat inspeelt op het verleden van de site en tracht op deze manier een verhaal van een duurzame energietransitie toe te passen. De Electrabelsite zou een nieuwe centraliteit kunnen vormen voor de buurt door de combinatie van duurzame woonvormen, educatieve en recreatieve functies en een nieuwe invulling voor het historisch patrimonium in de vorm van een energie- en natuurbelevingspark. Daarnaast werd een ‘toolbox’ opgemaakt om bij de herontwikkeling van postindustriële sites bepaalde kritische succesfactoren te kunnen aftoetsen dat ontwerpers en ontwikkelaars kan bijstaan om een hoge kwaliteit na te streven. In dit project is er een uitzonderlijke aandacht gegaan naar de verankering in de ruimere context en de creatie van een nieuwe identiteit.

Het ontwerp toont aan hoe deze afgesloten site onderdeel kan vormen van de omgeving en de connectie kan verhogen, het toont aan hoe het erfgoed een nieuwe betekenis kan krijgen dat de waarde van het gebouw zal herstellen.

CL1R1SZ