Het Eiland & de Familstère

Toon Bursens

Master Architectuur
2022 — 2023

studio
Het Eiland en de Familistère

promotoren
Koen Van Bockstal

medestudent
Gunter Dehouwer

Het Eiland & de Familstère

Deze masterproef omvat het ontwerp van een gezinsvriendelijk woonblok aan de noordelijke rand van de Cadix. De afgelopen twee decennia is het Eilandje aan het groeien tot een bloeiend stadsdeel. Desalniettemin schuilt het fenomeen gentrificatie om de hoek dat het moeilijk maakt voor jonge gezinnen om er betaalbaar te kunnen wonen met als gevolg een tekort aan kinderen. 

De ontwerpopdracht doelt op een gezinsvriendelijk gestapeld wonen waarbij de moderne stadsgezin op een stedelijke manier gehuisvest kan worden.

Het Eilandje verwierf door haar rijke geschiedenis een havenkarakter dat voornamelijk gekenmerkt wordt door de openheid van de watervlaktes en een densiteit aan diverse gebouwen die verschillen in schaal en korrel.

De noordoostelijke hoek van de Cadix waar perceel E1 zicht bevindt, bestaat uit een uitstulping die afwijkt van het rationeel stratenraster van de wijk. Een unieke plaats die omgeven wordt door water aan drie zijdes waar we een grootstedelijk bouwblok ontwerpen met een geïntegreerd torengebouw. De grossform van het gebouw manifesteert zich als een morfologisch geheel dat inspeelt op de schaal en korrel van typische havengebouwen uit de omgeving. Aan het noordelijk waterfront creëren we een fors gestalte met allures van een havensilo. De zuidkant refereert naar de maat van oude pakhuizen en rijwoningen.

Een diversiteit aan woontypologieën zorgt voor nuancering in de vormgeving. Dit resulteert in een bouwblok met vele gezichten, wat bijdraagt aan de herkenbaarheid voor de bewoners. Toch heeft het ontwerp de ambitie om een coherent geheel te vormen door een vaste structuurmaat en door dezelfde materialiteit in het hele bouwblok verder te zetten. We beogen een kwalitatief stedelijk leven voor een diversiteit aan gezinstypes waarbij ruime woningen ter hoogte van de plint een collectief hof omsluiten. Vanuit verschillende niveaus trachten we aangename verblijfsplaatsen te creëren waarbij een genereuze luchtstraat en grootstedelijke dakterrassen een uitbreiding vormen van het collectieve hof.

CL1R1SZ