EMbeats

Toke Joos

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Johan Neyrinck

EMBEATS

EMBeats is het afstudeerproject van Toke Joos gerealiseerd in het academiejaar 2020-2021, onder begeleiding van Johan Neyrinck. EMbeats is een nieuw soort speelgoed voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) waarmee zij op het eigen niveau muziek kunnen maken en zo ondersteund worden in het aanleren van het actie-reactieprincipe.

Mensen met EMB hebben zowel een ernstige cognitieve beperking als een ernstige motorische beperking. Mensen met EMB hebben een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 24 maanden en komen dus cognitief overeen met een baby of een peuter. Omwille van hun beperking zijn er weinig activiteiten deze mensen zelfstandig kunnen uitoefenen. EMbeats is zodanig ontworpen dat dit wél kan. EMbeats is een modulair systeem dat kan worden gebruikt door personen met verschillende motorische capaciteiten. Het systeem kan op twee manieren worden gebruikt. Het product kan op tafel worden gezet of aan een activiteitenboog worden gehangen. Zo kan Embeats al zittend of al liggend worden gebruikt afhankelijk van de persoon. EMbeats bestaat uit vier schijven die elks het geluid maken van één instrument. Door op een schijf te kloppen licht deze op en maakt deze geluid gedurende enkele seconden. Zo vormen de vier schijven samen één lied. Een klop beweging is een grove beweging waar niet veel kracht of coördinatie voor nodig is. Ideaal dus voor mensen met een beperking. Door op de middelste knop de duwen kan er van lied worden veranderd. EMbeats wordt ondersteund door een applicatie waarin de gebruiker playlists kan samenstellen. Zo speelt iedereen met zijn favoriete liedjes. In de applicatie heeft iedere speler een profiel. Zo worden de voorkeursinstellingen per persoon onthouden en kan het product door meerdere personen in een school of instelling worden gebruikt.

Contact

Toke Joos
toke.joos@gmail.com

CL1R1SZ