Papenvest

Tobias Proost

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
BXL

promotoren
Jan Thomaes

medestudenten
Nele Vrints
Bram Van Hoye

PAPENVEST

 

Vijf solitaire sociale woonblokken op de Papenvest site in centrum Brussel, slopen en nieuwbouw of renovatie?

Deze masterproef behandelt de rehabilitatie van de site aan de Papenvest te Brussel. Het omvat een analyse van de site en haar omgeving en het ontwerp van een breed programma, gaande van verschillende woningtypologieën tot een sportcomplex en meer. Op de site staan vijf modernistische woonblokken, gebouwd in de jaren ’60. De site en de aanwezige architectuur staan bekend bij het publiek als een probleemwijk en vormen al lange tijd een doorn in het oog van de stad. Het ontwerpproces start met een grondige analyse. Site en omgeving worden onderzocht naar historiek, densiteit, functies, demografische noden, transport… De lijst van programmatorische eisen wordt verder aangevuld met de conclusies uit de demografische analyse. De bestaande context van de site, dit wil zeggen het ontwerp van de buitenruimte en de bouwstructuur van de bestaande woonblokken, vormen een centraal deel van de analyse. De bouwstructuur blijkt niet aanpasbaar genoeg om mee te kunnen evolueren naar een nieuw masterplan dat het hoofd kan bieden aan de problematiek die de analyse aan het licht brengt. Er wordt dus geopteerd voor nieuwbouw.

Het nieuwe masterplan volgt de morfologische grenzen van de site en vervolledigt het stadslandschap van traditionele, gesloten stadsblokken. Zo sluit de architectuur meer aan bij het bestaande stadsweefsel.

Contact

Tobias Proost
tobiasproost@me.com

CL1R1SZ