PAX-sense

Tjen De Nys

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Alexis Jacoby
Stefan Costeur

PAX-SENSE

PAX-sense meet met behulp van nieuwe sensoren de bezetting en samenstelling van de aankomende trein op, en communiceert deze informatie door naar de reiziger. Dit zorgt ervoor dat de reiziger betere beslissingen zal kunnen maken over waar hij/ zij opstapt. Ook zal dit een betere benutting van het bestaande materieel faciliteren.

Het project is een tweeledige oplossing. Enerzijds is er de innovatieve sensoren die technische barrières wegnemen, en betere correctere data verzamelen, en anderzijds is er de nieuwe reizigersinformatie. De reizigersinformatie neemt 2 vormen aan. Enerzijds een update van de gekende perron informatie borden. Zij geven in detail de samenstelling, drukte en rijrichting van de trein aan. Anderzijds zijn er de dynamische instapzones. Zij geven direct op het perron aan hoe lang de aankomende trein zal zijn en hoe druk elke wagon is.

De sensoren zijn op hun beurt ook in twee groepen verdeeld: de camera sensoren en de gateways. Beide modules vergemakkelijken installatie door energie te nemen van de interieurverlichting via een zonnecel.

De camera sensor gebruikt intelligente object-herkenning om reizigers te tellen. Een camera wordt aan de deuren van een wagon gemonteerd, waar het in- en uitstappende reizigers telt. De draadloze operatie samen met een makkelijke montage/demontage via ophanging aan rails zorgt voor een extreem snelle implementatietermijn en gestroomlijnd onderhoud.

De gateway sensor ontvangt de tellingsdata van de 6 camera sensoren die in een wagon hangen. Dit om zo een aantal reizigers te bekomen. Deze sensor gebruikt ook GPS data en communicatie met naburige gateways om de samenstelling van een trein te bepalen. De gateway staat in verbinding met de Cloud, wat het mogelijk maakt om de reizigersinformatie aan te sturen.

Contact

Tjen De Nys
tjendenys@hotmail.be

Meer info

tjen.design

CL1R1SZ