CO. Space – Herbestemming van een Modernistisch Pakhuis in Antwerpen

Tine Davies

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
Paul Wauters

CO. Space – Herbestemming van een Modernistisch Pakhuis in Antwerpen

 

Veel jonge starters die het ouderlijk huis verlaten verkiezen het stadsleven. Naast de werkgelegenheid, zoekt deze doelgroep ook naar een bruisende woonbuurt met cultuur, sport en horecavoorzieningen. Toch dwingen de alsmaar stijgende prijzen jongere mensen naar de stadsrand, terwijl zij juist de stad levendig houden. Collectieve woonvormen kunnen een oplossing bieden. Deze masterproef onderzoekt hoe een modernistisch pakhuis in Antwerpen centrum herbestemd kan worden tot een collectief woonproject voor jongestarters. 

Veel jonge professionals en werknemers die het ouderlijk huis verlaten verkiezen het wonen in de stad boven het dorpsleven. Naast de werkgelegenheid, zoekt deze doelgroep ook naar een bruisende woonbuurt vol cultuur, sport en horecavoorzieningen. Ze zijn opmerkelijk flexibel in hun woonwensen zolang ze maar stedelijk kunnen wonen. Maar de alsmaar stijgende koop- en huurprijzen en de concurrentie van 50-plussers die investeren in vastgoed, dwingen jongere mensen naar de stadsrand , terwijl zij juist diegenen zijn die de stad levendig houden. Collectieve woonvormen kunnen een oplossing bieden. Door faciliteiten te delen en compacter te wonen hoeven starters niet in te boeten op locatie. In deze masterproef wordt onderzocht hoe een modernistisch pakhuis in Antwerpen herbestemd kan worden tot een collectief woonproject voor jonge starters.

Het pakhuis op de hoek van het Hessenplein en de Stijfselrui werd in 1937 gebouwd voor de IJzernatie. De 5 bouwlagen werden ingezet als stapelruimte. Later werd een deel verbouwd. De stevige betonnen skeletstructuur liet toe om een dakboerderij te voorzien met een rijke beplanting en dieren, een interessante manier om belevingsgroen in de stad te brengen. Ondertussen staat het pakhuis leeg en is het hessenplein een bruisende buurt geworden, een aangename woonomgeving voor jonge starters.

Dit ontwerp wil een alternatief bieden voor een individualistische manier van wonen. Een reeks compacte woonunits worden aangevuld met genereuze collectieve ruimtes op maat van de levensstijl van jonge starters. Zo kan compact wonen juist erg ruim aanvoelen. Daarenboven werken de gemeenschappelijke ruimtes als ontmoetingsplaats waar een gemeenschapsgevoel kan groeien. 

Contact

Tine Davies
tinedavies13@gmail.com 

CL1R1SZ