Onflow: Slim meetplatform ter bevordering van de kustveiligheidtitel van het project (splitsen op klank wanneer over meerdere regels)

thomas de clerck

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Filiep Dewitte

Onflow: Slim meetplatform ter bevordering van de kustveiligheid

 

‘Onflow’ is een slim meetplatform om de veiligheid van strandgangers en de werkefficiëntie van strandredders te bevorderen. Hiervoor wordt een meetboei en bijhorend data sharing platform ontwikkeld. De meetboei zal in de zwemzones aan de kust actuele waarden meten van de stroomsnelheid en stromingsrichting om deze via het data sharing platform te verspreiden naar de redders, strandgangers en reddingsdiensten.

De ‘Onflow’ meetboei zal twee metingen uitvoeren in de zwemzones. Enerzijds de stroomsnelheid en anderzijds ook de stromingsrichting. De stromingsrichting aan de kust draait doorheen de dag, het tijdstip waarop deze draaiing plaatsvindt is echter steeds anders.

Met behulp van een vin die onderaan de meetboei is bevestigd, zal de gehele meetboei zich draaien in de richting van de snelste stroming. Via een gyroscoop binnenin de boei wordt de rotatie gemeten en zo via het online platform met strandredders gedeeld. Met deze gegevens kunnen ze zo efficiëntere reddingsacties uitvoeren. Onder de vin bevindt zich een stromingssensor die de stroomsnelheid meet. Deze wordt gemeten en met de strandredders gedeeld aangezien deze gegevens een directe weergave zijn of er op die plaats gevaarlijke stromingen plaatsvinden. Wanneer de meetboei kritieke stromingswaarden detecteert, zullen de strandredders gewaarschuwd worden door middel van een signalisatielicht. Zo kunnen zij preventieve maatregelen treffen.

Het bijhorend data sharing platform bestaat uit twee delen. Enerzijds is er een website die voor de betrokken stakeholders een uitgebreid overzicht aan data voorziet die met meetapparatuur aan de kust worden vergaard. Deze website is een verzamelplaats van meetgegevens waar niet enkel deze van de ‘Onflow’ meetboei terechtkomen, maar ook bijkomende metingen van drones en algemene onderwijzende informatie over de regelgeving aan de kust. Anderzijds is er een applicatie die het mogelijk maakt om mobiel om te gaan met de data. In deze applicatie wordt er bijvoorbeeld een melding gestuurd naar de strandredders wanneer kritieke stromingswaarden worden gemeten.

 

Contact

Thomas De Clerck
declerckthomas9@gmail.com 

CL1R1SZ