IntimaVIEW

Thomas Cools

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Guido De Bruyne
Hedwig Neels

IntimaVIEW

 

IntimaVIEW is een oplossing waarmee professionals uit de eerstelijnszorg op een eenvoudige en vrouwvriendelijke manier evaluaties van de toestand van de bekkenbodem en onderliggende structuren kunnen maken. De belangrijkste doelen van IntimaVIEW zijn evalueren, opvolgen van patiënten en preventie van bekkenbodemproblemen.

Naar schatting zal 50 procent van de vrouwen wereldwijd ooit te maken krijgen met een vorm van bekkenbodemproblemen. De bekkenbodem is een complex gegeven en elke vrouw en haar klachten zijn bijgevolg uniek. Een goede diagnose en opvolging van problemen of de kans op het later ontwikkelen van problemen zijn cruciaal.

Er bestaan reeds methoden voor de evaluatie van de bekkenbodem maar deze worden allemaal in meer of mindere mate als vrouwonvriendelijk of ongemakkelijk ervaren, vereisen expertise en worden voornamelijk gebruikt binnen de tweedelijnszorg.

IntimaVIEW is een product waarmee professionals uit de eerstelijnszorg (zoals huisartsen en bekkenbodemkinesisten) op een eenvoudige en meer vrouwvriendelijke manier evaluaties van de toestand van de bekkenbodem en onderliggende structuren kunnen maken. Dit gebeurt aan de hand van het meten van een aantal uitwendig meetbare parameters. Voor het onderzoek moet de patiënt voor korte duur enkel de kleding van het onderlichaam uitdoen en plaatsnemen op het toestel. In het toestel zitten afstandssensoren, een camera en verlichting verwerkt.

De professional bedient het toestel vanaf zijn/haar computer met het besturingssysteem en geeft tijdens het onderzoek mondelinge instructies aan de patiënt (bv. het opspannen van de bekkenbodemspieren). Er zullen enkele beelden worden gemaakt waaraan tegelijkertijd afstandsmetingen worden gelinkt. Hieruit worden later de nodige meetwaarden verkregen.

Op basis van het onderzoek zal een inschatting worden gemaakt over de toestand van de bekkenbodem en onderliggende structuren en zal worden bepaald wat de meest aangewezen vervolgstappen zullen zijn (bv. Bekkenbodemkinesitherapie, doorverwijzing naar een gynaecoloog …).

CL1R1SZ