Ziddis

stijn van der auwera

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Johan Neyrinck 
Ken De Smedt
Joost Vermeiren

Ziddis

 

In de haven van Antwerpen bevinden de bestuurders van empty container handlers zich tijdens hun shift meestal in een ergonomisch onverantwoorde positie. Een verstelbare spiegelopstelling genaamd ‘Ziddis’ helpt deze bestuurders om een betere houding aan te nemen tijdens het werken. 

Cepa is een havenbedrijf met als één van zijn belangrijkste doelen: het voorkomen van letsels in de haven van Antwerpen. Letsels kunnen onderscheiden worden in accidenten en letsels op lange termijn. Het voorkomen van accidenten is relatief makkelijk, deze zijn meestal te wijten aan één ongeval. Het voorkomen van letsels op lange termijn daarentegen, zoals bijvoorbeeld artrose, is een ander paar mouwen. Het achterhalen van de oorzaken van letsels op lange termijn is moeilijk. Vaak ook omdat de letsels op lange termijn te wijten zijn aan meerdere oorzaken. Dit is het uitgangspunt geweest voor de start van deze thesis.

Aanvankelijk is er een 360° onderzoek gedaan over zo veel mogelijk functies in de haven van Antwerpen. Het doel was namelijk een functie te vinden waarbij er zich letsels op lange termijn voordoen. Dit blijkt uiteindelijk het geval te zijn bij ’empty container handler’-bestuurders, ook wel kapstokbestuurders genoemd.

Dit speciaal type chauffeurs in de haven moet lege containers verplaatsen en stapelen met een machine die heel hoog kan rijken. De cabine met de bestuurder bevindt zich echter op de grond. Dit resulteert dat de bestuurder heel vaak naar boven moet kijken. Dit heeft als gevolg dat er vermoedelijk sneller artrose optreedt in de nek- en bovenrugwervels. Dit kan werkonbekwaamheid of pijn hebben als gevolg.

Na het onderzoek werd een product ontworpen waarbij de bestuurder door een spiegelopstelling naar boven kan kijken zonder daarbij de nek te forceren. Het product wordt omgedoopt tot Ziddis, wat in het Antwerps ‘kijk eens’ betekent.

CL1R1SZ