Heart failure breath sampler

Stijn Kok

Master Productontwikkeling
2019 — 2020

ontwerp

promotoren
Koen Beyers

HEART FAILURE BREATH SAMPLER

B-CAIR is een ademsampler waarmee onderzoek gedaan zal worden naar biomarkers voor hartfalen in de uitgeademde lucht. De ademsampler leidt tot een snelle en toegankelijke diagnostische test voor snellere diagnose en betere behandelopvolging, waardoor patiënten een betere levenskwaliteit hebben.

Capteren van een ademsample

De sampler wordt door een mondmasker op het gezicht geplaatst. Deze zorgt voor een afsluiting met de omgevingslucht en verplicht de patiënt om in te ademen doorheen de koolstoffilter. De lucht die de patiënt inademt is daardoor volledige ‘clean air’. De uitgeademde lucht bevat enkel de VOC’s (vluchtige organische componenten) van de patiënt zelf en wordt gecapteerd in de sample-zak. De sampler zal door het adempatroon te meten enkel VOC-rijke adem capteren.

Het ademsample overdragen op de sorbent tubes

Het dockingstation is ontworpen om de adem van de samplezak over te dragen op de sorbent tubes. Na het samplen wordt het koppelstuk met de gevulde samplezak van de sampler genomen en geplaatst op het dockingstation. Doormiddel van een luchtpomp wordt de gesampelde adem vanuit de samplezak doorheen de sorbent tubes getrokken. Er wordt niet rechtstreeks met de sampler adem in de sorbent tubes gecapteerd omdat er maar een maximaal klein debiet door kan. Hierdoor zou de patiënt 5 minuten aan de sampler moeten waardoor het voor de patiënt oncomfortabel wordt. Door aparte overdracht van de ademsample naar de sorbent tubes duurt de test maar enkele seconden voor de patiënt. De sorbent tubes werken zoals een koolstoffilter en absorberen de VOC’s van de uitgeademde lucht. De sorbent tubes worden na absorptie afgesloten door het cappingsysteem. Hiermee kunnen de VOC’s in de sorbent tubes bewaard worden, om getransporteerd te worden naar het lab voor analyse.

Contact

Stijn Kok
stijn.kok@telenet.be

CL1R1SZ