Ontwerpen voor de toekomst – Flexibele interieurs de meegroeien met de behoeften van de bewoner

Re-use of Modernist Buildings

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotor
Paul Wauters

Ontwerpen voor de toekomst – Flexibele interieurs de meegroeien met de behoeften van de bewoner

 

Een onderzoek naar flexibiliteit toegepast op de Riverside Tower op Linkeroever. Het project ontwikkelt scenario’s voor verschillende bewonersprofielen en toont aan hoe door middel van kleine ingrepen verschillende woontypes kunnen genereren. Het doel is een meer dynamische benadering van mens en ruimte, met focus op actuele woonvormen en meegroeiwonen. Het onderzoek wil aantonen of de Riverside Tower na 50 jaar nog steeds flexibel is voor hedendaagse woonnoden. 

Een hoogbouwblok herbergt diverse bewoners met uiteenlopende behoeften en over tijd veranderende woonpatronen. Dit benadrukt waarom een flexibele woning van belang kan zijn. Dit masterproefproject onderzoekt hoe een concept van flexibiliteit kan toegepast worden op de modernistische, iconische woontoren Riverside Tower op Linkeroever, ontworpen door Léon Stynen en Paul De Meyer in 1972.

Na een analyse van de appartementen blijkt dat het open-plan principe het mogelijk maakt om de appartementen vrij in te delen. Toch zijn er bepaalde limieten binnen de structuur, zoals de lift- en trappenkokers die een dominante plaats innemen in de ruimte, technische schachten en de brandwerende draagmuren die de appartementen begrenzen. In dit project ontwikkel ik scenario’s voor verschillende bewonersprofielen, die over tijd veranderende noden hebben. Hierbij zoek ik de grenzen voor flexibiliteit op. Ik illustreer door middel van lichte en droge constructiemethodes en kleine ingrepen hoe verschillende woontypes kunnen gegenereerd worden.

In dit project streef ik naar een meer dynamische benadering op de mens en de ruimte, waarbij de focus ligt op het meegroeiwonen. De diverse woonprofielen zijn gebaseerd op actuele thema’s zoals het cohousen en het zorgwonen. Ieder woonprofiel heeft specifieke eisen die geïmplementeerd zullen worden in de verschillende appartementen. Enerzijds wil ik een antwoord bieden of de bestaande types van de Riverside Tower 50 jaar later nog flexibel zijn voor de huidige woonnoden. Anderzijds wil ik met dit masterproefproject aantonen hoe men concepten van meegroei-interieurs kan toepassen en hoe dit als voorbeeld kan dienen voor andere gelijkaardige gebouwen.

Contact

Stien Barzeele
stien.barzeele@gmail.com 

CL1R1SZ