DRPSTDLKHD

stien Aerts

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
DRPSTDLKHD

promotoren
Erik Wieërs

medestudenten
Liesbeth Broothaers
Eline Van Immerseel

DRPSTDLKHD

De masterstudio Dorpsstedelijkheid kadert binnen het thema: Stedelijkheid in context en concept. Hierbij gaan we op zoek naar een nieuwe architectuur die de charmes van het dorpse landschap verbindt met de stedelijke densiteit. De focus ligt op het architecturale beeld en het karakter van de gebouwen van de nieuwe ontwikkeling. Het gaat niet enkel over de architectuurtaal maar ook over nieuwe woontypologieën, collectiviteit, adressering en relatie met het publiek domein.

De concrete case voor de masterproef dit jaar is de gemeente Bonheiden. Hierbij focussen we ons specifiek op de site van woonzorgcentrum Den Olm.

Door Bonheiden te analyseren komen er enkele pijnpunten aan het licht. Voornamelijk met betrekking op ontmoetingsplaatsen en groen. Zo moet de open, groene ruimte in Bonheiden steeds vaker plaatsmaken voor bijkomende verkavelingen en is er een opmerkelijk gebrek aan ontmoetingsplaatsen. Tot slot kleurt het straatbeeld in Bonheiden voornamelijk grijs omdat de infrastructuur in teken staat van de auto. De charmes van Bonheiden moeten opnieuw ontworpen worden. De bevindingen van het onderzoek hebben geleid tot onze concepten. Zo streven we naar een verdichting waarbij groen en ruimte voor ontmoeting de basis vormen. Om deze waardes een deel te laten uitmaken van Bonheiden hebben we ons toegespitst op drie plaatsen in Bonheiden. Als eerste de Rijmenamsesteenweg en het Kerkplein. Verder het creëren van een nieuw park. Tot slot een nieuwe invulling voor de site van Den Olm.

Voor de uitwerking van onze masterproef focussen we op de site van Den Olm. Deze wordt uitgebreid en verdicht. Functies zoals wonen, zorg, onderwijs en handel krijgen hier een plaats. We zijn opzoek gegaan naar het antwoord op de vraag of er iets bestaat zoals ‘dorpsstedelijke architectuur’. Is het mogelijk om de dorpse charmes te combineren met een stedelijke densiteit?

Contact

Stien Aerts
stien.aerts@hotmail.com

CL1R1SZ