3D-documentatie van schadepatronen bij kleine objecten

Steffi Hofmans

Master
Conservatie–restauratie
2022 — 2023

ontwerp

promotoren
Piraye Hacigüzeller
Lien Acke

3D-documentatie van schadepatronen bij kleine objecten

 

Deze studie richt zich op het ontwikkelen van een workflow voor 3D-documentatie van kleine archeologische objecten, met focus op materiaal, vorm en schade. Twaalf objecten van het Onroerenderfgoeddepot Antwerpen werden gescand met Artec Space Spider en Artec Micro. De resulterende 3D-scans werden verwerkt tot een 3D-schadebeeld met behulp van Artec Studio 17, Gimp en Blender. Het onderzoek draagt bij aan inzichten in de uitdagingen van 3D-documentatie van kleine objecten. 

De afgelopen jaren heeft 3D-technologie zich alsmaar blijven evolueren. Ondanks deze ontwikkelingen is er een gebrek aan kennis binnen de brede conservatie-restauratiepraktijk over 3D-technieken. Deze studie richt zich daarom op de ontwikkeling van een welomschreven workflow voor 3D-documentatie van kleine archeologische objecten, met een focus op materiaal, vorm en schade om dit hiaat bij te werken. Het identificeren en analyseren van problemen die zich voordoen tijdens het proces is een belangrijk doel.

Twaalf objecten uit het Onroerenderfgoeddepot Antwerpen werden gescand met behulp van de gestructureerde lichtscanners Artec Space Spider en Artec Micro. De resulterende 3D-scans werden verwerkt met behulp van Artec Studio 17, Gimp en Blender, waarbij een 3D-schadebeeld werd gecreëerd.

Het onderzoek draagt bij aan inzichten in de workflow en uitdagingen van 3D-documentatie van kleine objecten. Registratieproblemen deden zich voornamelijk voor vanwege de geringe dikte, geometrische vorm en donkere kleur. Het onderzoek liep op bepaalde pistes vast door een gebrek aan kennis van 3D-modelleringssoftware. Dit kan mogelijks in vervolgonderzoek opgelost worden door samenwerking met specialisten.

Deze studie is geen exhaustieve lijst van wat er wel en niet werkt bij kleine archeologische objecten met een gestructureerde licht scanner. Het is bedoeld als leidraad om erfgoedprofessionals op weg te helpen bij 3D-documentatie van erfgoed. Het benadrukt de mogelijkheden voor optimalisatie, waarvoor verder onderzoek wordt aangemoedigd.

Contact

Steffi Hofmans
steffi.hofmans@outlook.com 

CL1R1SZ