Repliceren van historisch erfgoed met behulp van digital knitting

Stefanie Everaerts

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

onderzoek

promotoren
Jouke Verlinden
Natalia Ortega Saez

Repliceren van historisch erfgoed met behulp van digital knitting

 

Digital knitting kan een interessante technologie zijn voor de erfgoedsector om gebreid historisch erfgoed te repliceren. Het kan een tijds- en arbeidsbesparend alternatief te bieden ten opzichte van het huidige replicatieproces.

Om deze specifieke toepassingen te realiseren ontbreekt echter een algemene aanpak, is er een relatieve schaarste van archeologisch en historisch materiaal, incomplete of inaccurate catalogisering van het materiaal en een gebrek aan algemene terminologie om de materie te benaderen.

Hierdoor werd er inductief te werk gegaan, en werd er een case gerepliceerd om van hieruit op zoek te gaan naar een methodiek omtrent replicatie met behulp van digital knitting en het vertalen van erfgoed naar machine-instructies. Deze replicatie gebeurde met het gebruik van Kniterate, een digitale breimachine aanwezig op de campus Productontwikkeling. De eindresultaten van deze thesis zijn een replica en een voorgesteld protocol voor replicatie, die de mogelijkheden demonstreren bij democratisatie van digital knitting technologie.

Contact

Stefanie Everaerts
stefanie.everaerts@hotmail.com 

CL1R1SZ