Pilotstudie over
het gebruik van geopolymeren
in de restauratie van stucwerk

Sophie van roosmale

Master
Conservatie–restauratie
2019 — 2020

studio
masterthesis

promotoren
Kristel De Vis
Johan Blom
Tim De Kock

PILOTSTUDIE OVER HET GEBRUIK VAN GEOPOLYMEREN IN DE RESTAURATIE VAN STUCWERK


In deze masterproef is er onderzoek gedaan naar het gebruik van geopolymeren en vulmiddelen die gebruikt kunnen worden bij de restauratie van stucwerk. Geopolymeren zijn steenachtige materialen met interessante eigenschappen zoals: weinig krimpgedrag, thermisch zeer stabiel, goede bestandheid tegen vorst- en dooicycli en niet toxisch. Door het gebruik van geopolymeren kan het restauratieproces van stucwerk verbeterd worden door het gebruik van moderne materialen en technieken.

Het grootste probleem van kalkmortel is het krimpgedrag tijdens het uitharden. Hiervoor zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen zoals: geen goede carbonatatie en het gebruik van verkeerde vulmiddelen. Het doel van dit onderzoek is om een geopolymeer te ontwikkelen dat betere resultaten oplevert dan kalkmortel bij de restauratie van stucwerk, maar tegelijkertijd ook compatibel is met kalkmortel. Aan de hand van een literatuuronderzoek naar verschillende typen geopolymeren, komt Wollastoniet, een calciumfosfaat gebonden keramiek, naar voren als beste resultaat in combinatie met een fosforzuur. Om de eigenschappen van een geopolymeer op basis van Wollastoniet en fosforzuur nog verder te optimaliseren, kunnen er vulmiddelen aan toegevoegd worden. Er werd opnieuw een literatuuronderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat Kaoliniet, AEROSIL® en NOVAMIX NOVALASTIC de beste opties zijn. Naast de onderdelen waaruit de geopolymeer bestaat, spelen ook de parameters tijdens het productieproces een rol in de kwaliteit van de geopolymeer. Vanuit een theoretisch perspectief kunnen we concluderen dat het zeer goed mogelijk is dat de combinatie van Wollastoniet, fosforzuur, Kaoliniet, AEROSIL® en NOVAMIX NOVALASTIC een goed resultaat op zullen leveren. Dit zal in de toekomst echter nog bevestigd moeten worden aan de hand van verschillende testen in de praktijk.

Contact

Sophie Van Roosmale
van.roosmale@yahoo.com

CL1R1SZ