Modulaire ruimte uitbreiding bij pleziervaart

simon vertessen

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
 Alexis Jacoby
 Reinhard Meerschaert

Modulaire ruimte uitbreiding bij pleziervaart

 

De pleziervaartbranche is aan een opmars bezig, maar deze wereld blijft echter niet gespaard van gebreken en is vatbaar voor verbetering of innovatie. Na een korte enquête bij de gebruikers tijdens de zomerperiode van 2021 kwamen bepaalde gebreken van het vaartuig duidelijk bovendrijven (sanitaire voorziening, bijsturing bij lage snelheid,…). Een opvallend knelpunt blijkt de ruimtebeperking in een pleziervaartuig.

 

Vooral bij gemotoriseerde vaartuigen ervaren de gebruikers een gebrek aan ruimte (en niet zozeer bij een zeiler die zeilt voor de sport en voor wie de boot louter functioneel moet zijn). De eigenaars van gemotoriseerde vaartuigen werden verder bevraagd; meer dan de helft (64 van de 115) gaf toe dat het ruimtegebrek voor materiaal en bagage dikwijls leidde tot frustratie en ergernis.

Vandaag bestaat er nog geen goede en efficiënte manier om aanzienlijk wat bagage of materiaal te vervoeren in gemotoriseerde pleziervaartboten. Meer ruimte voor bagage of materiaal zou langere trips met meer mogelijkheden toelaten, maar ook orde en overzicht scheppen in de kajuit van de boot.

Het einddoel: Modulaire uitbreiding van de ruimte. Gebruikers van een open gemotoriseerd vaartuig (van 3 tot 8 meter) beduidend meer bagage- en materiaalruimte geven door een koffermodule voor het vaartuig te ontwikkelen. Hierdoor kunnen vaartochten langer en vlotter verlopen omdat de bagage en materiaal (werk/recreatief materiaal) op een praktisch makkelijke, ordelijke en veilige manier mee kunnen. Het doel is het ontwikkelen van een soort van ‘dakkoffer’-principe voor recreatievaartuigen.

 

Contact

Simon Vertessen
Simon.vertessen@student.uantwerpen.be 

CL1R1SZ