RC-LOCK

simon etienne

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
 Regan Watts
Pieter Maes

RC-LOCK

 

Er bestaat een groeiende trend in de autonomie van scheepvaart. Hierdoor kunnen meerdere schepen bestuurd worden door één kapitein en worden de werkomstandigheden veel aangenamer en veiliger. Om het schip volledig onbemand te maken, is er nood aan een systeem dat het schip kan afmeren. In deze masterproef wordt eerst uitgebreid onderzoek gedaan. Hierna ontstaat een ontwerptraject dat resulteert in een onbemand afmeersysteem dat de autonome scheepvaart vooruit kan helpen.

Tot op de dag van vandaag worden schepen die aankomen in een sluis of in een haven nog steeds afgemeerd met trossen, bolders, lieren… Deze manier van afmeren is al decennialang onveranderd gebleven en biedt de opportuniteit om vernieuwende elementen te introduceren in de scheepvaart.

Er worden vandaag op de markt al verscheidene installaties aangeboden die onbemand afmeren mogelijk maken. Veel van deze systemen zijn nog zeer duur en/of vragen een te grote verandering aan de infrastructuur. De aangeboden systemen zijn complex en moeten veel factoren in acht nemen zoals golven en stromingen. Klassieke touwen zijn elastisch en kunnen van nature interveniëren met deze factoren. Door de complexiteit van de machines zal er vaker nood zijn aan technische interventies. Met andere woorden, er is dus nood aan betaalbare en eenvoudige onbemande afmeersystemen voor de autonome scheepvaart.

In deze thesis wordt een systeem ontworpen dat deze problematiek aan de kant schuift. Door gebruik te maken van traditionele materialen en manieren van afmeren, wordt een goedkoper en minder complex systeem ontworpen. Het systeem wordt op het dek van het schip geplaatst. Dit verschilt met de huidige afmeersystemen die zich op de kade bevinden.

Het product wordt geverifieerd waarmee de werking wordt aangetoond. Vervolgens wordt de materialisatie en assemblage van het product beschreven. Tot slot blijft er een finaal product over dat wordt voorgesteld aan de hand van gebruiksscenario’s. Op het einde van de thesis wordt een business plan opgesteld voor dit nieuw product.

 

Contact

Simon Etienne
simon-etienne@hotmail.com 

CL1R1SZ