Dorpstedelijkheid

Simo Staessens

LMaster Architectuur
2019 — 2020

studio
DRPSTDLKHD

promotoren
Erik Wieërs

medestudenten
Thomas Wouters
Lucas Philips

Dorpstedelijkheid

Voor onze masterproef hebben we enerzijds onderzoek gevoerd naar een ontwerpmethodiek om de problematiek rond onze Vlaamse dorpen aan te pakken. Hiernaast zijn we ook op zoek gegaan naar een oplossing op maat voor het dorp Bonheiden met als opdracht om deze te verdichten zonder het dorpse karakter te verliezen. Het vernieuwen en integreren van het woonzorgcentrum den Olm in het dorpsweefsel was een belangrijk vertrekpunt in het ontwerp.

In ons ontwerp streefden we naar het terugbrengen van het dorpsgevoel in Bonheiden. De Rijmenamsesteenweg doorkruist al jaren het dorp Bonheiden en vormt een grijs litteken dat aanzet tot lintbebouwing in de omringende natuurgebieden. Door een groene promenade aan te leggen die loodrecht op de bestaande steenweg staat, trachtten we deze duidelijke scheiding in het dorp te doorbreken. Aan de hand van onze ontwerpmethodiek, namelijk het opbouwen van een instrumentarium met dorpse elementen, en het opstellen van ambities voor Bonheiden en dorpstedelijkheid in algemene zin, konden we een nieuwe visie voor het dorp schetsen. Het werken met het instrumentarium, de ambities en het eigenlijke ontwerp was een iteratief proces. Het instrumentarium werd aangepast om de focus van de ambities te dienen en gaf op die manier opnieuw meer informatie over deze ambities en over het ontwerp.

De hoofdambitie van de nieuwe ontwikkeling was het terugbrengen van collectief en publiek groen in Bonheiden. Door de prevalentie van verkavelingen met eigen tuin in het dorpsweefsel was er nauwelijks toegankelijke, groene ruimte over in het straatbeeld. Door de dorpse typologieën die we in en rond Bonheiden vonden te herinterpreteren en te groeperen onderzochten we niet alleen nieuwe manieren om te leven in Vlaamse dorpen, maar creëerden we ook veel meer publiek groen voor Bonheiden. Door de integratie van deze bekende typologieën behielden we het dorpse karakter ondanks de verdichting. Ook het woonzorgcentrum betrokken we in het dorpsleven door geen afgesloten woonzorgsite te hebben, maar een doorlaatbare woonzorgomgeving die grotendeels toegankelijk is voor iedereen.

CL1R1SZ