Trie
handontsmetting unit

Silke Dillen

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Kristof Vaes
Els Dubois
Thomas Roscam

TRIE HANDONTSMETTING UNIT

Trie is een mobiele interactieve handontsmetting unit voor festivals en events. Trie biedt een antwoord op de veranderde hygiëne-eisen van de maatschappij als gevolg van de coronapandemie.

Naar aanleiding van de coronapandemie stelde Tomorrowland de vraag om een manier te bedenken om de handhygiëne op hun festival te verbeteren.

De oplossing die bedacht zou worden moest voldoen aan enkele belangrijke drivers aangezien een festivalcontext een heel apart gegeven is. Zo moest de oplossing zeer mobiel, compact en modulair zijn omdat deze op veel verschillende locaties en terreinen komt te staan. Verder moet de oplossing de festivalgangers voldoende kunnen prikkelen en aanzetten tot het reinigen van de handen.

Het resultaat is een handontsmetting unit die werkt aan de hand van een fijne nevel waardoor de alcohol sanitizer goed gedoseerd kan worden en verspreid op de handen wordt aangebracht. De unit is volledig autonoom doordat deze gebruik maakt van een zonnepaneel en batterij. Tot slot is de unit voorzien van een interactie die inspeelt op psychologische processen die de gebruiker bewust en onbewust zullen triggeren.

Om de interactie tussen de unit en de gebruiker interessant te maken werd er een verhaallijn opgezet omtrent een boom met magische krachten die enkel geactiveerd kan worden door de uitverkorene. Deze magische krachten zullen letterlijk zichtbaar worden wanneer m’n de unit gaat gebruiken.

Wanneer de gebruiker de handen aan de unit plaatst vertrekt een lichtpunt uit de handen richting de parel. Zodra dit lichtpunt de parel bereikt zal de parel van kleur veranderen en een lichtpunt omlaag sturen. Wanneer dit lichtpunt de handen weer bereikt worden de handen ontsmet door een frisse en voedende sanitizer.

Contact

Silke Dillen
dillensilke@hotmail.com

CL1R1SZ