Parc Central

Silke Bos

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis

promotoren
Paul Wauters 
Eva Storgaard

PARC CENTRAL

In mijn masterjaar werkte ik rond het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Het museum is verouderd en aan vernieuwing toe. Ik werd uitgedaagd om na te denken over inventieve oplossingen om het museum opnieuw in volle glorie te laten functioneren. In mijn masterproef legde ik de nadruk op de verbinding tussen de verschillende gebouwen binnen het museum en op de connectie tussen het museum en de Jubelparksite.

In het project ‘Parc Central’ is onderzocht hoe de verschillende functies binnen het museum optimaal met elkaar in verbinding gebracht kunnen worden. Hiervoor werd de centraal gelegen ruimte in het museum die nu functioneert als tijdelijke tentoonstellingsruimte grondig herzien. Die constructie is immers toegevoegd op het einde van de 20e eeuw en heeft geen enkele historische waarde. Zowel de interieure als de exterieure architectuur is niet coherent met de authentieke context. Enkel de originele gaanderij uit staal blijft behouden. Dit resulteert in een open binnenplaats, centraal gelegen in het museum die de projectzone vormt.

Het ritmische design van de historische passerelle werkte inspirerend voor de vormgeving van de toegevoegde volumes. Ritmiek is overigens niet enkel terug te vinden in de gaanderij maar ook het museum zelf is volgens een bepaalde regelmaat opgebouwd. Het geheel is ontworpen als referentie naar de verschillende authentieke binnenkoertjes die het museum verborgen houdt. Enkel zo kon een ontwerp met respect voor de historische context tot stand komen.

Samenvattend creëert de ingreep architecturale eenheid tussen de gebouwen op de site en biedt het ontwerp een oplossing voor de organisatorische problemen. Een bijkomende troef is het auditorium dat ook buiten de openingsuren van het museum ingezet kan worden. De vernieuwde binnenplaats brengt als centrale as de hoofdingang uiterst fijn in verbinding met de esplanade en de afgietselwerkplaats waardoor de bezoeker de Jubelparksite als een stedelijke en efficiënte wandeling kan ervaren.

Contact

Silke Bos
silkebos27@gmail.com

CL1R1SZ