Stadsleven – Doorsteek

Shi Jie Chou

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
STADSLEVEN

promotoren
Dirk Janssen
Kris Mys

medestudenten
Jasmien Schreiber
Jolien Hendricx

STADSLEVEN – DOORSTEEK

In deze masterproef wordt onderzocht hoe de levenskwaliteiten in Borgerhout verbeterd kunnen worden. Vanwege de hoge densiteit ligt het aandeel aan publieke en groene ruimte laag. De straten voelen aan als een labyrint door het chaotische stratenpatroon, gebrek aan herkenbare plekken en publieke ruimte. Door het bestaande wegennetwerk te doorbreken en herkenningspunten toe te voegen, krijgt de stad oriëntatiepunten. Zo wordt Borgerhout verlucht en vergroend.

Op drie sites werden drie specifieke strategieën uitgedacht die het noorden van Borgerhout kunnen structureren. Ze trachten het labyrint leesbaar te maken door elke site op een specifieke manier een herkenningspunt te laten zijn. In dit project wordt de strategie van het splitsen van een bouwblok toegepast aan de drie bouwblokken ten noorden van het Krugerpark. We kozen voor deze site omdat het bouwblok aan de Florastraat een van de langste bouwblokken is in Borgerhout. Als je erdoor wandelt of fiets lijkt hij eindeloos. Verder omdat deze zone ook geen oriëntatie elementen heeft buiten het Krugerpark en de Perperbustoren. De drie bouwblokken worden opgesplitst door middel van een celdeling. Door nieuwe bebouwing toe te voegen langs de ontsluitingsweg herstelt de celwand en worden er zo nieuwe bouwblokken gevormd. Men krijgt dan een nieuwe doorsteek in het bestaande stratenpatroon die bijdraagt tot het vereenvoudigen van het labyrint en het zo leesbaarder te maken.

Het Krugerpark manifesteert zich als een parasiet door Borgerhout dat voor openheid en groen zorgt. De nieuwe doorsteek wordt ingevuld, waarbij ze een meerwaarde biedt aan de bewoners en de passanten. Een typologie wordt ontworpen die bijdraagt tot het ontluchten van Borgerhout. De woningen die werden weg gehaald, worden gecompenseerd door compacte woningen en co-housing. Er werd gezocht naar soorten typologieën om een kwaliteitsvolle straat te bekomen. Een typologie die ook rekening houdt met de overgang tussen privaat en publiek. In het midden van de doorsteek ontstaat een plek met een buurthuis waar er samengeschoold kan worden.

Contact

Chou Shi Jie
chouyves@hotmail.com

CL1R1SZ