Magma

Severine Van Hoecke

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

ontwerp

promotoren
Ivo Dewit
Kristof Vaes
Gunter De Win

Magma

 

Magma is een app die vanuit drie modules (zelfexploratie, partnerrelatie, zorgverlening) een context biedt om gebruikers verder te ondersteunen in hun seksuele beleving. Voor zorgverleners zoals urologen biedt de app een platform voor verdere patiëntbegeleiding. Daarnaast maakte het ontwerpproces duidelijk dat de impact van het product nog kon worden versterkt door naast de zorgverstrekking ook de persoonlijke en sociale context te integreren in het aanbod.

Magma maakt het communiceren over seksuele drijfveren en gewoontes mogelijk zodat jongeren de hulp vinden die ze nodig hebben en kunnen genieten van seks. De applicatie heeft ook een preventief karakter: Magma verleent de nodige informatie over seks en seksualiteit. Daarnaast begeleidt Magma ook seksuele (zelf)ontdekking, zowel alleen als met een partner.

De module Zorgverlening heet in de applicatie Zorgen. Deze module bestaat uit Zelfzorg en Hulp. Zelfzorg is de eerste hulp bij seksuele problemen die jongeren weer op weg kunnen helpen. Hulp wijst de weg naar zorgverlening, bevat een anamneselijst en faciliteert de communicatie over drijfveren en gewoontes.

De module Versmelten werkt voor relaties met een partner. Versmelten bestaat uit de onderdelen Intimiteit en Passie. Het onderdeel Passie biedt informatie over plezierige seks met een partner en een tool om samen hun seksualiteit te verkennen. Intimiteit bevat een leidraad voor communicatie over seks en de vuistregels van goede communicatie.

De module Kern bestaat uit Zelfontdekking en Crash-course. De module begeleidt seksuele zelfontdekking een basis aan seksuele opvoeding mee.

Magma ondersteunt ook de uroloog. Met de communicatietool op een tablet kan de patiënt tijdens consultaties weergeven hoe hij gewoonlijk masturbeert. Deze tool werkt hetzelfde als het logboek. Op het platform krijgt de arts een overzicht van zijn patiënten. De arts kan per patiënt de basisinformatie opvragen en de resultaten van de anamneselijst. Er is ook een optie om in chronologische volgorde notities te maken per consultatie, zodat de arts een overzicht krijgt van de vooruitgang van de patiënt.

CL1R1SZ