ProxiLab

Sem Van Cauwenberghe

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

ontwerp

promotoren
 Regan Watts
Andres Vanhooydonck
Bart Verleije

ProxiLab

ProxiLab is een snel en eenvoudig te installeren labo-omgeving, voorzien van sterk gefilterde lucht, ontworpen om kwaliteitsvol onderzoek uit te voeren in de medische en farmaceutische sector. Hierbij wordt het volume, waarin het onderzoek zal plaatsnemen, gecreëerd door een disposable cover. Door de implementatie van de disposable cover worden er tijd en kosten uitgespaard. Ook wordt ProxiLab hierdoor aangeboden tegen een relatief goedkope prijs en is er een optimale flexibiliteit. 

ProxiLab biedt een geclassificeerde ISO-waarde 5 omgeving aan, tegen een relatief lage prijs. Deze prijs is realiseerbaar door de disposable cover. De cover zal na verloop van tijd vervangen dienen te worden, dit betekent dat er geen onderhoud nodig is. Dankzij deze cover kan de validatie van de clean area vóór het gebruik plaatsvinden. Op deze manier worden tijd en kosten uitgespaard.

ProxiLab wordt onderverdeeld in drie delen; een disposable cover, een vaste unit en een koppelstuk. De disposable cover bestaat uit een clean area en een Material Air Lock (MAL). De clean area is voorzien van een sterk gefilterde laminaire airflow, die garant staat voor de ISO-waarde 5 omgeving. De MAL kent een eigen luchtcirculatiesysteem. Dit maakt een veilige overdracht van materialen van buiten de clean area naar binnenin de clean area mogelijk. De vaste unit zorgt voor de constante aanvoer en afvoer van de sterk gefilterde lucht in twee verschillende standen; actieve MAL of inactieve MAL. Het koppelstuk zorgt voor een ideale aansluiting van de luchtcirculatie tussen de vaste unit en de disposable cover. Hiernaast is het koppelstuk uitgerust met de bedieningselementen van ProxiLab.

Met ProxiLab worden start-up’s, KMO’s en onderzoeksfaciliteiten de kans aangeboden om kwalitatief onderzoek te kunnen lanceren zonder dat dit gepaard gaat met hoge kosten en meerdere tijdinnemende procedures.

CL1R1SZ