LumaID

Sem Beerens

Master Productontwikkeling
2023 — 2024

ontwerp

promotor
Lukas Van Campenhout

LumaID

Deze thesis onderzoekt het heropkomen van de analoge fotografie, met name het aspect van de donkere kamer. De hernieuwde interesse in analoge media zorgt voor mogelijkheden in het samenbrengen van deze klassieke manieren van werken met moderne digitale technologien. De bekomen vergroter introduceert een digitale workflow maar behoud de feeling van competentie en creativiteit van de donkere kamer.

Het teruggrijpen naar de doka wordt gedaan vanuit creatieve en emotionele redenen en om afstand te nemen van de digitale fotografie die juist focust op gemak en instant resultaat. Welke plaats krijgen moderne digitale technologiën in de artisanale doka, zonder teniet te doen aan de keuze om analoog te werken?

Het resultaat is een Vergroter waarin de centrale controle-unit gedigitaliseerd is, waardoor de variabelen van het proces gecentraliseerd zijn zodat de gebruiker snel en duidelijk overzicht krijgt. Bovendien krijgt de gebruiker de optie om meer geavanceerde technieken toe te passen en aan te leren. De minimalistische interface is toegankelijk voor beginners maar staat gevorderde gebruikers ook toe om hun favoriete technieken toe te passen.

De centrale vergroterunit breidt zich ook uit: naast het effectieve vergroten is ook archiveren en ontwikkelen mogelijk, waaroor het chemische proces mee wordt gecontroleerd en er een archief kan ontstaan van alle gemaakte prints en hoe deze zijn gemaakt.

CL1R1SZ