Pardon?!

Seda Kerman

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Paul Bailleul
Dirk Van Gogh

PARDON?!

Pardon?! is een gezelschapsspel ontworpen voor gezinsleden of huisgenoten. Het spel opent de conversatie naar verschillende persoonlijkheidskenmerken en de frustraties die hier rond kunnen hangen. Pardon?! heeft als doel een veilige en ondersteunende omgeving voor elkaar te creëren. Het is een uitdagend spelletje dat zich tegelijkertijd ook aan de regels van een open en veilige communicatie houdt.

Iedereen heeft positieve en negatieve persoonlijkheidskenmerken, deze bij jezelf herkennen is niet altijd even gemakkelijk en onder één dak leven met personen die elk de wereld anders beleven kan voor onderlinge frustraties zorgen. Indien deze frustraties met onbegrip aangepakt worden kan het tot conflicten leiden. Pardon?! wilt dit tegen gaan door de frustraties op een positieve en constructieve manier bespreekbaar te maken zodat de conflicten zouden verminderen. Pardon?! is in de eerste plaats een kaartspel waarbij één kenmerk op één kaartje staat. De bedoeling is om het juiste kaartje bij de juiste persoon te krijgen. Dit is de speelfase. De speelfase is uitdagend, leuk en gemakkelijk. Bovenop het kaartspel zijn er vragen en  doe-opdrachten toegevoegd die de spelers uitdagen om hunzelf in een bepaalde situatie te schetsen zodat de medespelers te weten komen hoe zij de wereld beleven. Vals spelen is in dit spelletje niet toegestaan en ook niet mogelijk omdat eerlijkheid wordt beloond.

 

Contact

Seda Kerman
sedakerman@hotmail.com

CL1R1SZ