Taalstimulatie bij kleuters met een migratieachtergrond als hefboom voor maximale persoonlijke ontwikkeling en integratie

Sarah Van Lishout

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Lukas Van Campenhout 
Els Herbots

Taalstimulatie bij kleuters met een migratieachtergrond als hefboom voor maximale persoonlijke ontwikkeling en integratie

 

Kiko is ontworpen met als doel taal te stimuleren bij kleuters met een migratieachtergrond als hefboom voor maximale persoonlijke ontwikkeling en integratie. Het product zal kleuters die in Vlaanderen opgroeien met een andere moedertaal dan het Nederlands actief stimuleren om die tweede taal zo snel en goed mogelijk aan te leren.

Kiko dient om de kinderen op een prettige, spontane, enthousiaste en veilige manier in contact te brengen met het Nederlands. Meer in het bijzonder met de 40 basiswoorden die anderstalige kinderen nodig hebben om minimaal te kunnen functioneren in de kleuterklas.

Dit doet Kiko met de hulp van acht puzzelstukken. Deze acht puzzelstukken stellen de acht objecten voor uit de 40 woorden die de kinderen volgens het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap moeten kennen.

Deze acht puzzelstukken hebben tot doel de acht objecten (uit de 40-woordenlijst)  die de kinderen moeten leren kennen op een herkenbare manier aan te duiden in de ruimte.

Elk puzzelstuk bevat een afbeelding van het object waar het aan bevestigd is. Het object krijgt daardoor ook een abstracte weergave van zichzelf, wat het herkennen van gelijkaardige objecten bevordert.

Wanneer het kind samen met Kiko voorbij een object loopt waar een puzzelstuk aan bevestigd is, kan het kind het puzzelhandje van de buddy nemen en in het puzzeloppervlak leggen van het object.

Het scherm van Kiko toont dan het gelinkte object in een klank- en beeldanimatie waarin de aan te leren woorden hun betekenis krijgen. Dat gebeurt door het betrokken object in zijn context te plaatsen en er een verhaaltje aan te verbinden dat bestaat uit de resterende 32 woorden.

CL1R1SZ