De vijfde gevel

Sarah Haazen

Master Architectuur
2021 — 2022

studio
Vlaamse Architectuur,
nieuwe perspectieven

promotoren
 Lara Schrijver
Sofie De Caigny

De vijfde gevel

 

Hoe onbenutte daken in Antwerpen kunnen bijdragen tot het oplossen van stedelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Wereldwijd is er een groeiende bezorgdheid over de toekomst van steden. De bevolkingstoename, gebrek aan ruimte, klimaatwijzigingen en dalende levenskwaliteit vormen belangrijke vraagstukken voor de toekomst van de stad. Concreet vormt een gebrek aan open ruimte het grootste probleem in Vlaanderen. Antwerpen alleen al telt 3000 voetbalvelden aan onbenutte daken. In 2022 is het daklandschap nog steeds een onontdekte laag waar kansen liggen om de stad veerkrachtig te maken voor de opgaven van morgen. Deze thesis focust op twee onderzoeksvragen: ‘Hoe kan de onbenutte hoeveelheid aan platte daken in Antwerpen zo efficiënt en duurzaam mogelijk gebruikt worden ten voordele van de burger?’ en ‘Welke daken komen in Antwerpen in aanmerking om benut te worden voor publieke en culturele doeleinden?’.

De eerste onderzoeksvraag werd zorgvuldig onderzocht aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie, internationale voorbeelden, gesprekken met experten, een online survey met 430 respondenten en twee casussen. Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden werd door de auteur een dakenkansenplan opgesteld dat weergeeft welke daken in Antwerpen in aanmerking komen om gebruikt te worden als publiek, cultureel dak.

De thesis zal binnenkort verschijnen op www.sarahhaazen.com . Tot die tijd nodigt de auteur geïnteresseerden uit om een mail te sturen naar sarah.haazen@gmail.com om de thesis digitaal te ontvangen.

Contact

Sarah Haazen
sarah.haazen@gmail.com 

Meer info

www.sarahhaazen.com 

 

CL1R1SZ