Billiton als schakel, 
De weg naar een duurzame toekomst voor Onverdacht
te Suriname

Sarah Adriaenssens

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
ISTT Suriname Brazilië

promotoren
Johan De Walsche
Dirk Laporte
Marleen Goethals
Marciano Dacai

medestudenten
Siel Leemans
Yentl Wulteputte

BILLITON ALS SCHAKEL,
DE WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR
OVERDRACHT
TE SURINAME

Deze masterthesis is een interdisciplinair onderzoek naar het ontstaan, de ontwikkeling en het vertrek van het mijnbouwbedrijf ‘Billiton Maatschappij Suriname’. Deze studie focust enerzijds op het bieden van een duurzame wijze van decentralisatie in Suriname. Anderzijds wordt getracht om de door de multinational achtergelaten infrastructuur te transformeren en zo het potentieel van het gebied te benutten. Dit leidde tot een uitwerking van vier verschillende delen: ‘Verleden, Heden, Toekomst en inventarisatie.’

De strategische ligging van het onderzoeksgebied te Onverdacht in Suriname is een eerste interessante casus, dit gezien het gebied een alternatief kan bieden op centralisatie in Suriname en de huidige vorm van decentralisatie. Een tweede opmerkelijke casus in dit gebied is de problematiek van de vertrekkend multinational. Door de gevolgen van deze problematiek en het potentieel van het gebied te transformeren, wordt een duurzaam toekomstperspectief voor de regio ontwikkeld.

In het eerste boek ‘Verleden’ wordt de geschiedenis van de Billiton Maatschappij en de oprichting van gecultiveerde dorpen in een ruraal gebied te Onverdacht gekaderd van 1939 tot hun vertrek in 2009. In het tweede boek ‘Heden’ wordt het potentieel van het onderzoeksgebied bestudeerd. Dit aan de hand van analyses van de huidige problematieken, de architectuur van de woon- en werkentiteiten, de ruimtelijke en socio-culturele tendensen en de woonkwaliteiten. Het samenbrengen van al deze studies leidt tot een waardebepaling van het gebied waarbij geopteerd wordt voor een erkenning als stads- en dorpsgezicht in Suriname.

In het derde boek ‘Toekomst’ wordt er door middel van voorgestelde interventies oplossingen aangereikt om de probleemstellingen aan te pakken. Aan de hand van ingrepen, waarbij dorp West een unieke rol vervult, wordt getracht het potentieel van het onderzoeksgebied tot ontplooiing te brengen. Deze ingrepen bestaan onder meer uit het ontwikkelen van knooppunten aan elke entiteit, een markt als socio-culturele verbinding en het uitwerken van wandel- en fietsmogelijkheden. Het creëren van verbondenheid tussen de entiteiten in het onderzoeksgebied vormt een eerste stap richting een duurzame toekomst.

Contact

Sarah Adriaenssens
sarah.adriaenssens@outlook.com

CL1R1SZ