Deelstep 2.0

sam vervoort 

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
 Ivo Dewit 
Jelle De Keyser

Deelstep 2.0

 

NXT STP verwezenlijkt een verbeterde product-service voor elektrische deelsteps. De ontwikkeling van twee innovatieve modules voor op het voertuig en een bijkomend informatief verdeelpunt moet dit bewerkstelligen.

NXT STP biedt een gamma aan van innovatieve producten die de elektrische deelstep en het gebruik ervan in de stad wil verbeteren. Over het algemeen is het vervoersmiddel veelbelovend, maar de problematiek valt niet te ontkennen. De deelsteps zijn in veel gevallen ongeschikt voor deelgebruik en dit heeft een negatieve invloed op de gebruikservaring en levensduur van de voertuigen.

Naast het ongemak dat de gebruiker ondervindt, hebben ook externe stakeholders baat bij een verbetering van deze product-service. De deelsteps kunnen op een plek naar keuze worden achtergelaten en dit zorgt vaak voor overlast en hinder met mogelijke ongevallen tot gevolg.

NXT STP wil hierop een antwoord bieden en de product-service verbeteren voor gebruiker, aanbieder en externe stakeholder. Concreet werden twee modules ontwikkeld die de deelstep veiliger en intuïtiever maken. Een navigatiemodule voor het stuur en een druksensormodule die monitort dat er niet meer dan één gebruiker op het voertuig staat. Naast deze modules werd ook een informatief verdeelpunt uitgewerkt dat de vloot en het verschijnen in het straatbeeld moet regulariseren. Overkoepelend werd er gekeken hoe een herontwerp van de service en het platform achter deze dienst kan zorgen voor een coherent geheel van optimaal communicerende producten. Het product-service systeem en dit platform moeten het mogelijk maken om het huidige gebruikstraject te optimaliseren door in te grijpen op de kritieke interventiepunten, zowel voor de gebruiker als de aanbieder.

Contact

Sam Vervoort
samvervoort8@gmail.com 

CL1R1SZ