SenseWave:
een multi-zintuigelijke muziekervaring voor doven en slechthorenden

Salma Yachchou

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Johan Neyrinck

SenseWave: een multi-zintuigelijke muziekervaring voor doven en slechthorenden

 

SenseWave biedt een multizintuiglijke muziekervaring voor doven en slechthorenden. Muziek heeft een grote emotionele waarde aangezien het vooral emotieregulerend werkt. Bij plotsdoven of laatdoven valt dit weg waardoor er ook een stuk van zichzelf weg is. Het huidige aanbod op de markt is vooral gefocust op producten met haptische feedback. Uit interviews blijkt dat haptische feedback alleen niet voldoende is om de sfeer van een bepaald lied te kunnen waarnemen. 

SenseWave vertaalt muziek naar visuele, tactiele en olfactorische feedback. Visuele feedback dient als sfeerverlichting voor de gebruiker. Opgewekte kleuren zijn fel en energiek zoals oranje of geel. Muziek met een rustige sfeer zijn dan eerder blauwe tinten.

Daarnaast bevat SenseWave zes vibratiemotoren die van lage naar hoge frequentie worden gerangschikt. De gebruiker voelt de melodie van het lied:  De gebruiker kan effecten zoals verzachten en versterken van muziek ook via tactiele feedback waarnemen.

Tenslotte bestaan er vier geurfamilies: bloemige, houtachtige, frisse en oriëntaalse geuren. Verder kan je elk geur indelen in basisnoten, hartnoten en topnoten. Basisnoten blijven lang mee terwijl topnoten vluchtige geuren zijn. Door de eigenschappen van geuren te kennen, kunnen deze toegepast worden op muziek. Elk lied begint met een basisnoot. Vluchtige geuren (topnoten) kunnen gebruikt worden om iets dat plots komt weer te geven, zoals het refrein. Samen met een medewerker kan de gebruiker 20 verschillende geuren kiezen. Vier geuren zijn basisnoten. Deze blijven lang in de lucht hangen. Voor zes emoties worden er zes geuren gekozen. Daarna blijven er tien geuren over. De gebruiker kiest zijn favoriete genres en associeert geuren aan deze genres met de overige tien geuren.

In de SenseWave-applicatie kan de gebruiker zelf instellen of hij een bepaalde feedback wilt uitschakelen of niet. Daarnaast kan de gebruiker op de app zien waar de geurcapsule moet geplaatst worden. Verder kan de gebruiker ook de songtekst meevolgen op de applicatie.

Contact

Salma Yachchou
salma.yachchou@hotmail.com 

CL1R1SZ