Assisteren van blinden in navigatie: obstakeldetectie en haptische feedback

Romeo Offeciers

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

ontwerp

promotoren
Regan Watts

Assisteren van blinden in navigatie: obstakeldetectie en haptische feedback

 

Raido biedt een oplossing voor obstakelvermijding bij blinden. Door een slimme obstakeldetectie met sensoren en artificiële intelligentie te combineren met haptische feedback.

Door gebruik te maken van ultrasonische sensoren wordt de afstand tot het gevaar bepaald, vervolgens filtert de A.I. aan de hand van camerabeelden welke objecten een gevaar vormen. Er dient enkel ingespeeld te worden op daadwerklijke gevaren zodat de gebruiker niet wordt overbelast met haptische feedback.

Het detecteren van de obstakels werkt met een totaal aan drie sensoren. Twee ultrasone sensoren om de afstand te bepalen en één camera om aan beeldherkenning te kunnen doen. Deze combinatie zorgt we ervoor dat enkel wordt opgetreden wanneer het nodig is en dus niet wanneer men zich bijvoorbeeld tussen een menigte mensen bevindt.

Als een voorwerp als gevaar wordt geïdentifceerd treedt de feedback in. Hier voelt de gebruiker een trilling op zijn linker- of rechterborst en volgt deze impsulen om het obstakel te vermijden. Door trillingen te coderen kunnen we op deze manier bochten, opstapjes of een noodstop communiceren naar de gebruiker.

De samenwerking tussen smartphone en product zorgt ervoor dat de blinde zijn smartphone niet hoeft vast te houden. Als de gebruiker naar een onbekende bestemming wenst te gaan door gebruik te maken van Google Maps, kan dit door via de microfoon te communiceren met de smartphone. Zo verzekeren we dat de hand vrij blijft voor bv. een witte stok. De software waar het product mee werkt is de OKO app van AYES.

Contact

Romeo Offeciers
romeooffeciers@gmail.com 

CL1R1SZ