Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Robin Peeters

Master Architectuur
2020 — 2021

studio
Thesis

promotoren
Inge Bertels
Mario Rinke

medestudenten
Chadia Mertens

ERFGOEDBIBLIOTHEEK
HENDRIK CONSCIENCE

De Erfgoedbibliotheek is bij erfgoedliefhebbers gekend omwille van zijn specifieke ‘Nottebohmzaal’. De Nottebohmzaal kent zijn huidige vorm sinds 1936, maar kent reeds een langere geschiedenis. Dit onderzoek bestaat een studie van de negentiende-eeuwse herbestemming van Sodaliteit tot Stadsbibliotheek naar ontwerp van Pieter Dens (1819-1901), met een focus op de structuur.

Het gebouw werd in de zeventiende eeuw gerealiseerd als ‘Sodaliteitsgebouw’ in opdracht van de jezuïeten. Door de afschaffing van de jezuïetenorde in 1773 kwam het gebouw leeg te staan waarna het heel wat verschillende functies heeft gekend. In 1879 kwam het Sodaliteitsgebouw in handen van de stad Antwerpen waarna het werd gerenoveerd tot Stadsbibliotheek, naar ontwerp van stadsarchitect Pieter Dens. De bibliotheek kreeg al snel te kampen met een tekort aan opslagplaats waardoor het gebouw in 1930-1936 een tweede renovatie onderging. Dit was de laatste structurele renovatie en heeft geresulteerd in de Nottebohmzaal zoals we die van de dag kennen.

In dit onderzoek wordt specifiek gefocust op de structuur van het gebouw en de invloed van de twee renovaties hierop. Het onderzoek bouwt verder op eerder onderzoek waarbij de historische evolutie van het complex en de bouwgeschiedenis werden bestudeerd. Een diepteanalyse vanuit een architectuur en constructief historisch perspectief ontbrak echter. In deze masterproef wordt daarom specifiek ingezoomd op de prachtige negentiende-eeuwse structuur die Pieter Dens in hout en ijzer realiseerde.

Contact

Robin Peeters
robin-p@live.be

CL1R1SZ