Het stedelijk interieur: de woonkamer van de stad

Rienske De Baere

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
psychologie van de ruimte

promotoren
Eva Storgaard
Marjan Michels

HET STEDELIJK INTERIEUR: DE WOONKAMER VAN DE STAD


Buiten binnen en binnen buiten. Door de toenemende bevolkingsdichtheid in de steden en de nood om in de toekomst kleiner te gaan wonen, wordt de buitenruimte belangrijker dan ooit. In dit project wordt onderzocht welke bijdrage een interieurarchitect kan hebben op het ontwerpen hiervan. Deze exterieure ruimte maakt de transitie van doorgangsruimte naar een plek die mensen overtuigt te vertragen, te stoppen en de site te ervaren.

Het stedelijk interieur De stedelijke woonkamer, is een ruimte die toegankelijk is voor iedereen, ten allen tijde. Het is een plek waar spontane en geplande interactie kan ontstaan tussen passanten, families, buren en vrienden. Een plek met een identiteit die de ruimte onderscheidt van andere publieke ruimtes. Hier ontmoet het exterieur het interieur. Dit tracht ik te bereiken door de grauwe omgeving meer leven in te blazen aan de hand van kleur en materiaal, maar ook verlichting en indeling. Het ontwerp van de ruimte wordt ondersteund en vormgegeven door de aanwezige elementen. Door middel van de psychologie van de ruimte, wordt de huiselijke sfeer naar dit stedelijk interieur gebracht, zodat het de ziel wordt van de omgeving. Erfgoed De site wordt visueel verbonden door de commandobunker, die als centraal punt fungeert, in te zetten als leidraad om het gevoel van ‘thuis’ en ‘herkenning’ doorheen de hele ruimte te ervaren, ongeacht in welke zone/ sfeer men zich bevindt. De commandobunker wordt hét kenmerk die de ruimte definieert door terug in de kijker te worden gezet.

Contact

Rienske De Baere
riensketm@gmail.com

CL1R1SZ