Dorpstedelijkheid – Zorg voor Niel

Quinten Heyninck

Master Architectuur
2021 — 2022

studio
DRPSTDLKHD

promotoren
Wannes Peeters
Erik Wieërs

medestudent
Bjarne Bertels

Dorpstedelijkheid – Zorg voor Niel

 

Vlaanderen kent een traditie van problematisch verkavelingsbouwen, wat geleid heeft tot een problematische structurering. Dit geldt zeker voor Vlaamse dorpen, waar tegelijk een verdichtingsvraagstuk heerst omwille van de bevolkingsgroei. Deze thematiek wordt onderzocht in de masterproefstudio ‘dorpstedelijkheid’. De kernvraag binnen deze studio betreft: hoe kunnen we komen tot een stedelijke densiteit en tegelijk de dorpse identiteit behouden? Dit doen we aan de hand van ontwerpend onderzoek voor het dorp Niel.

De centrale vraag in deze masterproef is de zoektocht naar een stedelijke densiteit met behoud van de dorpse kwaliteiten. Dit vormt het uitgangspunt voor ontwerpend onderzoek aan de hand van het dorp Niel. De methodiek gaat uit van een empirische benadering waarbij in een eerste stap werd ingezet op de verkenning van het dorp Niel, om daarna de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten te thematiseren. Het thematiseringsproces resulteert in volgende thema’s: dorpsfiguren, groenstructuren, achterburen en overdekt binnenkomen. De eerste twee thema’s zullen hierbij de belangrijkste rol spelen in de ambitie en ruimtelijke planning voor Niel.

Een tweede belangrijk uitgangspunt voor de ambitie en ruimtelijke planning voor Niel is de verouderde zorginfrastructuur. Het rusthuis staat symbool voor hoe men in het verleden omging met de ouderenzorg. Het is gelegen aan de rand van het dorp, en is een voorbeeld van het typische campusmodel met lange gangen en weinig huiselijkheid. De zorgbehoevenden worden letterlijk en figuurlijk aan de rand van de maatschappij geplaatst.

In deze masterproef wordt er op zoek gegaan naar een stedelijke densiteit in het dorp Niel, waarbij rekening wordt gehouden met de zorgvraag die Niel kent en kenmerkende thema’s zoals dorpsfiguren en groenstructuren. Deze masterproef beoogt op zoek te gaan naar een manier waarop zowel het dorp als de zorgbehoevenden baat hebben bij geïntegreerde zorg, waardoor intergenerationeel samenwonen de standaard wordt. Vanuit deze thematiek wordt er gezocht naar nieuwe typologieën en het architecturale beeld en karakter die deze ambities kunnen faciliteren, wat resulteert in een masterplan dat de voorgaande aspecten ambieert.

Contact

Quinten Heyninck
quinten.heyninck@live.be 

CL1R1SZ