Van kantoorpand naar stimulerende leeromgeving

puck glorie

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Morfologie van het Interieur

promotoren
 Eva Storgaard
Margo Annemans

Van kantoorpand naar stimulerende leeromgeving

De uitdaging van dit project schuilde in de reconversie van een kantoorpand uit de jaren ’90 naar (volwassenen) schoolgebouw passend bij de huidige tijdsgeest. 

LBC volwassenenonderwijs is een organisatie die voor iedereen kansen wil bieden om zich te (her)kwalificeren voor de arbeidsmarkt en zich persoonlijk te ontwikkelen. De organisatie moet met haar cursisten van 16 tot 99 jaar oud en 80 verschillende nationaliteiten een leeromgeving bieden die een doelgroep met diverse achtergronden aanspreekt. De Campus Potvlietlaan is gehuisvest aan de ring van Antwerpen in een voormalig kantoorpand.

Ondersteuning en begeleiding, het welkomstgevoel, openheid voor diversiteit, en aandacht voor het groepsgebeuren.  Deze pijlers vormen voor LBC een ‘stimulerend klimaat’ en zijn meegenomen in het ontwerpproces met als doel het ‘campusleven’ te stimuleren. Gebruikers worden – door middel van ruimtelijk ontwerp – uitgenodigd om de campus meer te gebruiken voor activiteiten binnen en buiten de lessen om. Onder andere door een grotere diversiteit aan (les)ruimtes en lesopstellingen in combinatie met voldoende ontmoetingsruimtes en plekken waar cursisten even kunnen zitten om te werken of ontspannen.

Door af te stappen van de traditionele schoolse ruimte-indeling ontstaat er een dynamische leeromgeving die een open en vertrouwde sfeer uitstraalt. Met de nieuwe Campus Potvlietlaan tracht deze masterproef iedereen die er binnen stapt een beleving te bieden, ongeacht leeftijd, cultuur, taal en alles wat hen divers maakt. Zo kunnen zowel cursisten als medewerkers zich educatief en persoonlijk ontwikkelen en wordt hun welzijn gewaarborgd.

Contact

Puck Glorie 
puckglorie@hotmail.com 

CL1R1SZ