Herbestemming Camermansite (Markgravelei, Antwerpen)

Polina Pojmetjeva

Master Interieurarchitectuur
2021— 2022

studio
Re-use Modern Interiors

promotoren
 Paul Wauters
Iris van der Schueren

Herbestemming Camermansite (Markgravelei, Antwerpen)

 

De herbestemming van de modernistische site Camerman in de Markgravelei in Antwerpen focust zich op de gemeenschap en de buurtbewoners van deze wijk. De site bestaat momenteel uit hoge industriehallen en parkeergarages. Het doel is om deze plek terug te geven aan de gemeenschap door een verscheidenheid aan functies te voorzien waar men elkaar tegenkomt en waar spontane ontmoetingen zullen plaatsvinden.

De Camerman-site is een modernistisch gebouwencomplex uit de jaren 50. Deze gigantische site van bijna 9000 m² kent nu geen duidelijke functie en kampt al een lange tijd met leegstand. De site is door de stad Antwerpen bestemd als een woongebied met ruimte voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf. De focus van mijn masterproef lag op het ontwerpen van de leegstaande gelijkvloerse verdieping, de zogenaamde plint aan de Markgravelei en de industriehallen daarachter. Deze vertonen een sterk industrieel karakter van een opmerkelijk grote schaal die niet lijkt te passen in een rustige woonwijk. Het verlevendigen van de plint en deze verschalen naar een meer menselijke maat is het onderwerp van mijn masterproef.

De langgerekte plint zal de handelsfunctie op zich nemen, maar ook de voornaamste ingang vormen naar een toekomstig woongebied achteraan de site. De toegang vanaf de Markgravelei naar dit woongebied markeert het begin van een publieke passage. Deze lange passage vormt een nieuwe straat die diep tot in de woonblok zal lopen. Aan de passage zullen een aantal publieke functies gekoppeld worden zoals een café en een dubbelhoge multifunctionele zaal in één van de industriehallen.

Door de publieke functies zowel aan de straatzijde als aan de publieke passage te plaatsen, zal dit nieuwsgierigheid opwekken bij voorbijgangers en hen prikkelen om de site te betreden. De nieuwe, publieke winkelplint gaat nu een interactie aan met zowel de straat, het diepgelegen woongebied en de buurtbewoners. Er is ruimte voor spontane ontmoetingen en dit zal mee voor een levendige, gezellige sfeer zorgen. 

Contact

Polina Pojmetjeva
polina248@hotmail.com 

CL1R1SZ