Het geschreven woord tentoongesteld in het museum: een onderzoek naar de bezoekerservaring in Museum Plantin-Moretus

noor de fooz

Master Erfgoedstudies
2021 — 2021

onderzoek

promotoren
Hélène Verreyke
Gerrit Verhoeven

Het geschreven woord tentoongesteld in het museum: een onderzoek naar de bezoekerservaring in Museum Plantin-Moretus 

Mijn onderzoek heeft als doel het beperkte onderzoek naar het tentoonstellen van het geschreven woord te verrijken met de ervaring van de bezoekers. Deze masterproef neemt dus als onderzoeksvraag hoe bezoekers tentoongestelde teksten in musea ervaren. Uit dit onderzoek blijkt dat ondanks de vooroordelen hierover, de meeste bezoekers toch actief interageren met tentoongestelde teksten in het museum en dat ze zelfs geïnteresseerd zijn om deze te lezen. 

Verschillende musea worstelen met de uitdaging om historische teksten op een engagerende manier tentoon te stellen. Toch heeft tot nu toe slechts een beperkt aantal onderzoekers zich met het onderwerp beziggehouden. Mijn onderzoek heeft als doel het beperkte onderzoek naar het tentoonstellen van het geschreven woord te verrijken met de ervaring van de bezoekers. Deze masterproef neemt dus als onderzoeksvraag hoe bezoekers historische teksten tentoongesteld in musea ervaren. Het begrip ‘historische teksten’ omvat alle fysieke teksten overgeleverd vanuit het verleden, waaronder handgeschreven en gedrukte boeken en archiefdocumenten. De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van een casestudy in Museum Plantin-Moretus.

Het eerste deel van deze thesis schetst een wetenschappelijk kader over het tentoonstellen van historische teksten. Ter aanvulling wordt de aanpak van internationale instellingen bekeken. De casestudy start met een analyse van de huidige aanpak van Museum Plantin-Moretus. Daarna wordt de reactie van de bezoekers op de tentoongestelde historische teksten in het museum onderzocht via persoonlijke observaties en een enquête.

Uit dit onderzoek blijkt dat desondanks onderzoekers die argumenteren dat historische teksten moeilijk toegankelijk zijn als museumobject, de meeste bezoekers toch actief interageren met deze teksten in het museum. Bovendien geeft het merendeel van de bezoekers aan dat ze de tentoongestelde historische teksten willen lezen. Musea hebben nog veel mogelijkheden om de interactie van bezoekers met historische teksten te verhogen en de leeservaring te vergemakkelijken via aangepaste interpretatietechnieken.

Mijn onderzoek zet de eerste stap om bezoekers mee te nemen in onderzoek naar het tentoonstellen van historische teksten.

Contact

Noor De Fooz
noordefooz@hotmail.be 

CL1R1SZ