BAG ON TRACK

Nicolas Vanheusden

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

ontwerp

promotoren
Alexis Jacoby

BAG ON TRACK

 

Een educatief bordspel om verslavingspreventie op middelbare scholen op een vernieuwende wijze aan te pakken.

Bag on track heeft tot doel averechtse verslavingspreventie aan te pakken door een preventiemethode aan te bieden waarbij een andere benadering wordt gehanteerd dan de traditionele lesmethoden. Bag on track is een serious game die op een speelse, maar goed onderbouwde wijze middelenpreventie in de klasgroep introduceert. Deze innovatieve methode creëert een veilige omgeving waarin spel en inzichtsverwerving samenkomen, wat resulteert in constructieve gesprekken die de klasgroep helpen om kritisch na te denken en een gezonde kijk te ontwikkelen op alle aspecten van middelengebruik. 

Het is voor leerkrachten ook een uitdaging om preventie op maat van elke klasgroep te bieden. Elke klas is immers uniek en heeft verschillende  behoeften. Het voorbereiden van preventiemateriaal voor elke klas vergt veel tijd en inspanning van de leerkracht. Bag on track speelt hierop in door het spel eenvoudig aan te passen aan de specifieke behoeften van de klasgroep. Op deze manier wordt de leerkracht ondersteund en kan zo effectieve en gepersonaliseerde preventie bieden die aansluit bij de specifieke noden van de klasgroep.

Contact

Nicolas Vanheusden
nicolas.vanheusden@gmail.com 

CL1R1SZ