Walter Toubhans: architect, urbanist
& directeur van het Henry Van de Velde Instituut

Nick Braeckevelt

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
Antwerpse architecten
XIX-XX

promotoren
Inge Bertels

TOUBHANS: ARCHITECT, URBANIST & DIRECTEUR VAN HET
HENRY VAN DE VELDE INSTITUUT

In 2004 schonk architect en urbanist Walter Toubhans (°1935) een groot deel van zijn archief aan het VAI. De volledigheid van dit onbestudeerde archief, maar ook het feit dat Walter Toubhans open stond voor een uitgebreide reeks interviews, maakte dat er een brede empirische basis kon worden gelegd voor een diepgaande studie naar het oeuvre en de professionele carrière van de voormalige directeur van het Henry Van de Velde Instituut.

Toubhans word vaak herinnert als directeur van het Henry van de Velde Instituut (later ingekanteld in de Universiteit Antwerpen) gedurende de jaren ‘90, maar was daarnaast ook als stedenbouwkundige en architect in de prakijk actief als ontwerper en raadgevend expert in onder meer de Antwerpse Welstandscommisie. Aan de hand van vier grote thema’s – Toubhans: de vorming van een Architect-urbanist – Toubhans als Urbanist – Toubhans als Architect – Toubhans als Professor & Directeur – wordt zijn denken, ontwerpen en bouwen in kaart gebracht. De confrontatie van het archief, de interviews met de bestaande literatuur bieden rijke en originele inzichten in zijn rol en betekenissen voor het Antwerpse architecturale en stedenbouwkundig naoorlogse debat en bij uitbreiding aan de ontwikkeling van de Antwerpse bouwcultuur. De eerste inventarisatie en ruimere analyse van zijn werk, dat grotendeels bewaard is gebleven, is dan ook een essentiële bijdrage om een ruimer draagvlak te creëren voor het werk van Walter Toubhans en het naoorlogs architectuur in het bijzonder.

Meer foto’s van walter toubhans werk:
www.flickr.com/designerfgoed

Contact

Nick Braeckevelt
nick_braeckevelt@hotmail.com

CL1R1SZ