Standaardisatie van de bagagedrager voor longtail fietsen

Nicholas Erreweyaert

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

ontwerp

promotoren
Paul Bailleul

Standaardisatie van de bagagedrager voor longtail fietsen

 

On track is een exploratie naar een gebruiksvriendelijk systeem om accessoires veilig en efficiënt op longtail fietsen te monteren. Het probleem met de huidige longtail fietsen is dat ze een multi-inzetbaar karakter hebben dat niet ten volle wordt benut. Zo vallen accessoires meestal niet zonder gereedschap te monteren. Dit systeem maakt gebruik van een extrusieprofiel en plunjers waartussen accessoires onder de minuut geklemd kunnen worden. 

Uit onderzoek blijkt dat gebruikers moeite hebben met het monteren van accessoires op longtail fietsen. De montage lukt vaak niet alleen en kan tot een half uur in beslag nemen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers situaties creëren waarbij de fiets foutief wordt ingezet, met alle gevolgen vandien.

In deze oplossing worden accessoires in de voorziene groeven van het extrusieprofiel geschoven en vastgezet door index plunjers te monteren. Het geheel wordt vervolgens met een hevelslot vergrendeld. Alle handelingen verlopen sequentieel en in dezelfde richting, wat de oplossing intuïtief maakt. Hierdoor kan men de drager in no-time configureren, aangepast aan de situatie.

Vier multi-inzetbare modules illustreren de mogelijkheden en geven gebruikers de vrijheid om de drager te configureren naar hun wens. Afhankelijk van de oriëntatie krijgt een module een andere invulling. Hierdoor kan men met minder, meer bereiken. De scenario’s zijn legio: ‘s ochtends de kinderen naar school brengen en doorrijden naar de supermarkt. Of de fiets inladen met werkgerei om een dag te klussen op verplaatsing.

 

CL1R1SZ