Papenvest

Nele Vrints

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
BXL

promotoren
Jan Thomaes

medestudenten
Bram Van Hoye
Tobias Proost

PAPENVEST

Deze masterproef behandelt de rehabilitatie van de site aan de Papenvest te Brussel. Het omvat een analyse van de site en haar omgeving en het ontwerp van een breed programma, gaande van verschillende woningtypologieën tot een sportcomplex. Op de site staan vijf modernistische woonblokken, gebouwd in de jaren ’60. De site staat bekend als een probleemwijk en vormt al lange tijd een doorn in het oog van de stad.

Het ontwerpproces start met een grondige analyse. Site en omgeving worden onderzocht naar historiek, densiteit, functies, demografische noden, transport … De lijst van programmatorische eisen wordt verder aangevuld met de conclusies uit de demografische analyse. De bestaande context van de site, dit wil zeggen het ontwerp van de buitenruimte en de bouwstructuur van de bestaande woonblokken, vormen een centraal deel van de analyse. De bouwstructuur blijkt niet aanpasbaar genoeg om mee te kunnen evolueren naar een nieuw masterplan dat het hoofd kan bieden aan de problematiek die de analyse aan het licht brengt. Er wordt dus geopteerd voor nieuwbouw.

Het nieuwe masterplan volgt de morfologische grenzen van de site en vervolledigt het stadslandschap van traditionele, gesloten stadsblokken. Zo sluit de architectuur meer aan bij het bestaande stadsweefsel. Het masterplan wordt in drie gedeeld: een noordelijk, een centraal en een zuidelijk deel. Deze worden respectievelijk door Bram Van Hoye, Nele Vrints en Tobias Proost ontworpen. In het centraal deel vormen de sporthal en dansschool samen het sportieve centrum van onze site. De sporthal is gedeeltelijk ondergronds geplaatst en de cafetaria kijkt uit op de sporthal. Er zijn nog enkele andere publieke functies zoals een kinderopvang, enkele kantoren en een moestuin bovenop het dak van de sporthal. De buitenruimte is opgedeeld in verschillende vlakken door een vide naar de parking. Een deel is voorzien als terras voor de cafetaria, een ander deel is voorzien als buitenruimte voor de kinderopvang en het laatste deel is een buitenruimte voor de danszalen.

Contact

Nele Vrints
nele.vrints@hotmail.com

Meer info

Portfolio

CL1R1SZ