De Franse linie tijdens de Spaanse Successieoorlog
(1702-1713) in de Kempen: Reconstructie en Valorisatie

Nele Luyts

Master Erfgoedstudies
2019 — 2020

studio
onderzoek

promotoren
Piet Lombaerde
Joke Bungeneers 

DE FRANSE LINIE TIJDENS
DE SPAANSE SUCCESSIEOORLOG
(1702-1713) IN DE KEMPEN: RECONSTRUCTIE EN VALORISATIE

Naar aanleiding van het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) werden, zowel in de Zuidelijke als Noordelijke Nederlanden, verschillende verdedigingswerken en fortificaties gerealiseerd. Zo kreeg George-Prosper Verboom (1665-1744), in 1701, de opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV (1643-1715) om een verdedigingslinie te realiseren aan de Frans-Spaanse grens met de Noordelijke Nederlanden. Verboom legde onder andere vanaf de Scheldedijk in Antwerpen tot de rivier Mehaigne, de Franse linie aan.

Naar aanleiding van het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) werden, zowel in de Zuidelijke als Noordelijke Nederlanden, verschillende verdedigingswerken en fortificaties gerealiseerd. Zo kreeg de militaire ingenieur George-Prosper Verboom (1665-1744), aan het begin van de achttiende eeuw, de opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV (1643-1715) om een verdedigingslinie te realiseren aan de Frans-Spaanse grens met de Republiek der Verenigde Nederlanden. De militaire ingenieur legde vanaf de Scheldedijk in Antwerpen tot Mehaigne, een zijrivier van de Maas, in de buurt van Namen de Franse linie aan. In dit onderzoek wordt het tracé van deze linie bestudeerd met de focus op het deel van de verdedigingslinie, in de huidige provincie Antwerpen, van Merksem tot Heist-op-den-Berg. Hierbij wordt er getracht om deze linie te reconstrueren in het Kempens landschap en te bestuderen of er nog restanten of sporen zichtbaar bewaard zijn gebleven. Daarnaast wordt er onderzocht naar wat de mogelijkheden zijn voor een toekomstige ontsluiting van de Franse linie in het landschap en hoe we de teruggevonden relicten kunnen plaatsen binnen het erfgoedverband. Zo wordt er gekeken naar welke erfgoedwaarden er aanwezig zijn in het landschap om de restanten eventueel te erkennen als militair erfgoed. Deze herkenning biedt nieuwe mogelijkheden voor de toekomstige ontsluiting van de relicten van de vroeg-achttiende-eeuwse Franse linie in het Kempens landschap.

Contact

Nele Luyts
nele.luyts@icloud.com

CL1R1SZ