Arsenaalsite Gent

Natan Van Loon

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2023— 2024

ontwerp

promotor
Maarten Van Acker

Arsenaalsite Gent

 

In het licht van de groeiende urgentie van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies is het van cruciaal belang om onze leefomgeving veerkrachtiger in te richten. Dit geldt met name voor stedelijke gebieden, waar deze uitdagingen nog acuter zijn en waar het verzoenen van klimaatadaptatie met ruimtelijke behoeften een complexe opgave vormt. Deze thesis richt zich op praktijkgericht onderzoek naar oplossingen om steden klimaatrobuuster te maken en tegelijkertijd biodiversiteit te integreren.

Specifiek concentreert het onderzoek zich op de herontwikkeling van brownfields, die vaak zonder aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn ingericht. Deze locaties dragen bij aan het verminderen van de leefkwaliteit in dichtbebouwde stadsgebieden, terwijl ze potentieel hebben om bij te dragen aan een leefbare omgeving. De thesis begint met een analyse van de problematiek van klimaatverandering in Vlaanderen, met de focus op de regio rond Gent, waarbij hittestress, waterproblematiek en biodiversiteitsverlies centraal staan.

Vervolgens wordt ingezoomd op de Arsenaalsite in Gent, een voormalige spoorwegwerkplaats die zal worden herontwikkeld tot een nieuw stadsdeel. De bevindingen over klimaatadaptatie en biodiversiteitsintegratie worden toegepast op deze case om een gedetailleerd masterplan te ontwikkelen. Hierbij wordt gekeken naar een groenblauwe dooradering van de site met ruimte voor diverse biotopen, wat bijdraagt aan het temperen van klimaatveranderingseffecten.

Deze thesis dient als een praktische toolset voor ruimtelijke planners om toe te passen in dit project en vergelijkbare stedelijke vernieuwingsprojecten, met als doel het bevorderen van een veerkrachtige en biodiverse stedelijke omgeving.

Contact

Natan Van Loon
natan.vanloon@student.uantwerpen.be 

CL1R1SZ