Idealised 2D Pattern for a Non-Ideal
3D Head

Nam Nhât Nguyên

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Regan Watts

IDEALISED 2D PATTERN FOR A
NON-IDEAL 3D HEAD

“Idealised 2D Pattern for a Non-Ideal 3D Head” is een ontwerponderzoek naar de passing van mondmaskers. Door de corona pandemie zijn mondmaskers essentieel geworden voor de zorgsector. Deze mondmaskers worden RPDs ( Respiratory Protective Device) genoemd. Door het mondmaskertekort zijn er mondmaskers geïmporteerd vanuit het buitenland. Maar vaak hebben deze geen goede passing. Daarom is er getracht om de mondmaskers te maken op basis van aangepaste 2D patronen.

Het onderzoek bestaat uit het ontwerpen van de patronen en het testen van de passing  van mondmaskers. Met behulp van 3D scans van de gebruiker worden er modellen voor de maskers gecreëerd. Deze modellen worden ontplooid waardoor dat de 2D patronen ontstaan. Deze 2D patronen vormen de basis voor de fysieke mondmaskers.

De passing van de mondmaskers worden getest aan de hand van twee testen (subjectief en objectief). De subjectieve test peilt naar het comfort van de gebruiker. De objectieve test detecteert lekkages aan de hand van de PortaCount test.

Het comfort wordt door de 2D patronen verbeterd. Dit is vooral van belang als men een masker lang moet aan houden. De invloed van de patroon op de lekkages is moeilijker te bepalen omdat externe factoren mee verantwoordelijk zijn voor de lekken (productiemethode). Maar er is wel opgevallen dat bepaalde modellen een betere passing hebben. Men kan dus vaststellen dat 2D patronen gebaseerd op 3D scans van de gebruiker een positieve invloed hebben op de passing.

 

Contact

Nam Nhât Nguyên
nguyennamnhat@hotmail.com

CL1R1SZ